en-USro-RO

| Login
8 iulie 2020

Omilia Duminicii

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Regele David îi învinsese pe toţi duşmanii din jurul său şi se bucura acum de o perioadă de linişte, de pace. A profitat de ocazie ca să-şi construiască un palat regal pe colina Sionului, la Ierusalim. Dar se simţea cumva ruşinat: el locuia într-un palat luxos, iar arca Legământului, semnul prezenţei lui Dumnezeu, locuia într-un cort, afară. Se hotărăşte să-i construiască lui Dumnezeu o casă, o locuinţă, un templu. Dar, lucru neaşteptat, Dumnezeu îi zice: „Tu vrei să-mi construieşti mie o casă? Nu, eu îţi voi construi ţie o casă, un templu”. Era o profeţie care avea să se împlinească peste o mie de ani. Templul, locuinţa construită de Dumnezeu este Mesia Cristos, care se trăgea din dinastia regelui David. Cristos care avea să spună într-o zi: „Distrugeţi acest templu şi în trei zile îl voi zidi la loc”. Notează evanghelistul Ioan: se referea la templul trupului său.

În Evanghelia Liturghiei de azi, preotul Zaharia îl binecuvântează pe Dumnezeu căci a făcut o minune şi i-a dăruit un copil, pe Ioan.

Bătrânul Zaharia îl binecuvântează totodată pentru tot ce a făcut pentru Israel în decursul istoriei sale: Dumnezeu l-a cercetat pe poporul său. În toate religiile păgâne, necreştine, omul îl caută pe Dumnezeu şi vrea să se ridice către el prin propriile forţe. Ne amintim de Turnul Babel; oamenii au vrut să construiască un turn atât de înalt încât să ajungă până la Dumnezeu. În istoria Israelului şi în creştinism se întâmplă tocmai contrariul: Dumnezeu ia iniţiativa; Dumnezeu îi caută pe oameni, îi cercetează, îi vizitează.

Zaharia îl binecuvântează pe Dumnezeu pentru că mereu şi-a arătat îndurarea faţă de poporul său, izbăvindu-l din mâna vrăjmaşilor şi a celor care îl urăsc. Israelul e o ţărişoară aşezată între două mari puteri, un stat tampon între doi coloşi: Egiptul faraonilor pe de o parte, imperiul asirian-babilonian pe de altă parte. Cu toate acestea a supravieţuit. Un adevărat miracol: semn că deasupra Dumnezeu veghea şi îşi ocrotea poporul său.

Binecuvântat fie Domnul Dumnezeul lui Israel. Cu aceste cuvinte evreul îl binecuvânta pe Dumnezeu pe tot parcursul zilei de dimineaţă cum deschidea ochii până seara când îi închidea. Evreul de rând rostea o sută de binecuvântări pe zi, evreul evlavios rostea şase sute de binecuvântări. La fel, noi creştinii, trebuie să-l binecuvântăm şi să-i mulţumim permanent lui Dumnezeu, cum spune Isus: „Rugaţi-vă fără încetare şi nu conteniţi”.

Trebuie să-l binecuvântăm pentru tot binele primit de la el, dar mai presus de toate trebuie să-l binecuvântăm pe Dumnezeu pentru că ne-a elibera de duşmanii noştri şi din mâna tuturor celor care ne urăsc, trimiţându-l în lume pe Fiul său care a luat trup omenesc. Iar duşmanii de care ne-a eliberat prin Cristos sunt Satana, moartea şi păcatul.