en-USro-RO

| Login
3 iulie 2020

Omilia Duminicii

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

EPIFANIA DOMNULUI
1.

Cu multe sute de ani înainte de naşterea lui Cristos, profetul Isaia a scris cuvintele din prima lectură: popoarele vor umbla în lumina ta. În a doua lectură, sfântul Pavel face cunoscut că nu numai poporul evreu, ci toate popoarele, chiar şi cele păgâne, sunt chemate la credinţă şi la mântuirea adusă de Cristos.

Evanghelia ni-i prezintă azi pe cei dintâi păgâni pe care Cristos îi cheamă la credinţă şi la mântuire – sunt trei regi, trei magi veniţi din Orient, nu se ştie exact de unde, din Mesopotamia, din Babilon, din Persia. De aceea, sărbătoarea de azi se numeşte epifania Domnului, adică arată descoperirea lui Cristos la păgâni.

Dar aceşti păgâni nu s-au mulţumit să primească în sufletele lor lumina credinţei; ei au purtat această lumină la popoarele lor, ei au fost primii misionari printre păgâni, ei şi-au vărsat sângele, cum ne spune tradiţia, pentru răspândirea credinţei. Şi pentru că îi amintim pe primii misionari, sărbătoarea de azi era în trecut ziua misiunilor. În ziua de azi, misionarilor li se punea crucea în mână şi sunt trimişi în mod oficial la popoarele păgâne. În ziua de astăzi, noi cu toţii ne amintim că, în virtutea Botezului, suntem misionari în lume. Ne amintim că tuturor celor botezaţi, Cristos le-a spus: „Mergeţi în lumea întreagă şi vestiţi Evanghelia la toţi oamenii”.

Astăzi ne întipărim bine în minte cuvintele Conciliului al II-lea din Vatican, care spune aşa: „Asupra tuturor laicilor apasă povara glorioasă de a munci pentru ca planul dumnezeiesc de mântuire să ajungă la toţi oamenii de pe pământ”. Dar cum putem fi noi misionari, să mergem la popoarele păgâne să le convertim, noi, care poate n-am mers niciodată cu trenul? Da, putem fi misionari rămânând acasă, aici, unde trăim. Noi putem munci pentru convertirea păgânilor, prin rugăciunile noastre, prin jertfele şi suferinţele noastre, pe care le oferim pentru misiuni, recitând zilnic rozariul, participând la sfânta Liturghie. Succesul misionarilor depinde de rugăciunile şi jertfele noastre. Sfânta Tereza a Pruncului Isus n-a părăsit toată viaţa mănăstirea şi Biserica a declarat-o patroana universală a misiunilor; oferind o viaţă întreagă rugăciunile şi jertfele ei pentru misiuni, numai Dumnezeu ştie câţi păgâni a convertit la credinţă.

Ţările de misiune, unde ne trimite pe noi Dumnezeu, nu sunt în Africa sau în Oceania. Locul unde trăim e pentru noi teritoriu de misiuni. Sfântul Francisc pleacă în Africa să predice la păgâni. E trimis înapoi. Dumnezeu îi dă de înţeles că Assisi e ţara lui de misiuni. Sfântul Anton pleacă în misiuni în Maroc; corabia e purtată de o furtună în sudul Italiei. A înţeles că aceea era pentru el ţara de misiuni.

Oare în jurul nostru, în familia noastră, nu sunt destui păgâni care n-au credinţă, nu ştiu de biserică, care cred mai mult în alcool decât în Isus, care îşi bat joc de religie, de cele sfinte, care îl înjură pe Dumnezeu şi lucrurile sfinte, care nu mai ştiu de biserică, care s-au lepădat de credinţă? Pentru toţi aceştia, noi trebuie să fim misionari, să muncim pentru aducerea lor la credinţă, la convertire, la Dumnezeu. Părinţii să fie misionari pentru copiii lor, soţiile pentru bărbaţii lor, copiii, dacă e cazul, pentru părinţii lor, cu toţii la locul de muncă, la şcoală, misionari pentru cei cu care muncim sau învăţăm împreună şi care sunt departe de Dumnezeu. Cei trei magi, cei trei păgâni din Evanghelie au fost conduşi la Cristos de lumina unei stele. Viaţa noastră să fie ca o stea luminoasă care să-i conducă pe cei din jurul nostru la Cristos.