en-USro-RO

| Login
1 martie 2021

Omilia Duminicii

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

30 decembrie
3.

 

Sfântul Ioan, în prima lectură a Liturghiei, are un îndemn şi un cuvânt de încurajare pentru toate vârstele. El se adresează copiilor, spunându-le că Dumnezeu le iartă păcatele de dragul copilului Isus născut pe pământ. Se adresează tinerilor, încurajându-i să rămână tari în războiul crâncen pe care îl are de purtat cu Cel Rău. Iar arma pe care le-o recomandă în acest război este Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă se vor lăsa călăuziţi de Cuvântul lui Dumnezeu, de Evanghelie, şi-au asigurat victoria.

Se adresează părinţilor, cărora le recomandă să-şi întemeieze viaţa de familie pe cunoaşterea lui Dumnezeu. Dar se pare că sfântul Ioan are o scăpare din vedere. Uită să se adreseze bătrânilor, bunicilor. Ceea ce lipseşte la sfântul Ioan completează Evanghelia Liturghiei de azi, care vorbeşte despre o bunică, Ana, bătrâna de 84 de ani, ce rămăsese văduvă după şapte ani de la căsătorie. Ea nu se îndepărta de templu şi îi slujea lui Dumnezeu zi şi noapte, în post şi rugăciune. Fără îndoială că lumea privea la această bătrână ca la o fiinţă inutilă, ce făcea de pomană umbră pământului, dar, prin posturile şi rugăciunile ei, valora în ochii lui Dumnezeu mai mult decât toţi învăţătorii Legii şi preoţii de la templu.

Tuturor, de toate vârstele, sfântul Ioan le spune: „Nu iubiţi lumea”. Cum să nu iubim lumea, dacă acelaşi apostol Ioan ne spune că Dumnezeu, atât de mult a iubit lumea, încât l-a dat pe Fiul său unul-născut, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică? Este o altă lume, pe care nu trebuie să o iubim: lumea păcatului, lumea ce respinge mântuirea lui Dumnezeu, care urmează pornirile dezordonate ale firii, pofta ochilor, senzualitatea, mândria vieţii, care stăpâneşte o mare parte din lume. „Lumea, cu poftele ei, trece”, spune sfântul Ioan. Dar cine face voinţa lui Dumnezeu, cine rămâne ancorat în Dumnezeu, acela are garanţia veşniciei fericite.