en-USro-RO

| Login
1 martie 2021

Omilia Duminicii

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

3 ianuarie
1.

 

Sfântul apostol Ioan, în prima lectură a Liturghiei, nu poate să-şi stăpânească uimirea în faţa unei realităţi extraordinare: „Vedeţi cât de mare este iubirea pe care ne-a arătat-o nouă Tatăl. El a voit să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Şi nu numai că ne numim, dar suntem cu adevărat!” Prin copilul din ieslea Betleemului, noi am devenit copii ai lui Dumnezeu. În grota Betleemului nu s-a născut numai Isus, Fiul lui Dumnezeu, ci ne-am născut noi, cu toţii, la noua viaţă a lui Dumnezeu, căci, prin Isus şi prin naşterea lui Isus, noi am devenit copiii lui Dumnezeu. Cum ar trebui să ne răsune în urechi cuvintele pe care sfântul Leon cel Mare le spunea creştinilor la predică, la Crăciun: „Recunoaşte-ţi, creştinule, demnitatea! Nu eşti fiul unui rege sau al unui împărat, ci mult mai mult, eşti fiul lui Dumnezeu!” Sfântul Augustin e de părere că textul sfântului Ioan, în care ne spune că suntem copii ai lui Dumnezeu, ar trebui să fie scris cu litere de aur şi pus în toate bisericile într-un loc unde toţi să-l poată vedea şi citi, pentru a deveni toţi creştinii conştienţi de demnitatea lor.

Spune mai departe sfântul Ioan în prima lectură: „Lumea nu poate să ne cunoască, pentru că nu l-a cunoscut pe Dumnezeu”. Un document al Conciliului al II-lea din Vatican explică astfel cuvintele sfântului Ioan: „Omul este un mister pentru om. În Isus Cristos ni se descoperă nu numai misterul lui Dumnezeu, dar şi misterul omului. Cristos îl dezvăluie omului pe om: îi arată demnitatea sa de fiu al lui Dumnezeu”.

Din cele auzite rezultă două învăţăminte fundamentale pentru viaţa creştină. Primul: păcatul creştinului este infinit mai grav decât păcatul necreştinului. Când un păgân care, nefiind botezat, nu este fiu al lui Dumnezeu, păcătuieşte, îl înjură pe Dumnezeu, este creatura care îşi batjocoreşte Creatorul. Când, în schimb, un creştin păcătuieşte, îl înjură pe Dumnezeu, este fiul ce îşi batjocoreşte tatăl. Păcatul creştinului este un pumnal pe care fiul îl împlântă în inima de tată a lui Dumnezeu.

Şi a doua concluzie: păcatele făcute între ei de creştini sunt mult mai grave decât păcatele făcute de păgâni între ei. Taţii ce îşi înjură şi îşi maltratează copiii îi înjură şi îi maltratează pe copiii lui Dumnezeu. Mamele care îşi blestemă copiii îi blestemă pe copiii lui Dumnezeu. Părinţii care îşi batjocoresc copiii cu vorbe murdare sau cu cuvinte luate din limbajul zootehnic îi batjocoresc pe copiii lui Dumnezeu.

Recunoaşte-ţi, creştinule, demnitatea! Recunoaşte şi demnitatea semenilor tăi. Respectă în tine, respectă şi în alţii demnitatea de fiu al lui Dumnezeu.