en-USro-RO

| Login
30 septembrie 2020

Omilia Duminicii

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

4 ianuarie
2.

 

La Liturghia de ieri, sfântul apostol Ioan ne-a vorbit despre copiii lui Dumnezeu. Astăzi, tot în prima lectură, sfântul Ioan ne spune că şi Diavolul are copii. Pământul acesta este locuit numai de două familii foarte numeroase: familia lui Dumnezeu şi familia Diavolului. Există copiii lui Dumnezeu şi copiii Diavolului. Primii trăiesc în comuniune cu Dumnezeu, în prietenie cu el, sunt legaţi de el. Ceilalţi trăiesc în comuniune, în prietenie cu Cel Rău şi sunt legaţi de el. Copii ai Satanei! Cuvintele acestea ne înspăimântă. Există în lume o sectă satanică, de închinători la Satana, care se numeşte Copiii Satanei. Dar nu numai membrii acestei secte sunt copii ai Satanei. Sunt mult mai mulţi. Copiii lui Dumnezeu şi copiii Diavolului trăiesc în lume cot la cot, sunt amestecaţi unii cu alţii. Cum îi putem deosebi pe unii de alţii? Unii au coarne, alţii nu? Nu, fiindcă nu au coarne nici unii, nici alţii.

Apostolul Ioan ne oferă două criterii prin care fiii Diavolului se deosebesc de fiii lui Dumnezeu. Primul este următorul: cine nu îl iubeşte pe fratele său, trăieşte în ură, în duşmănie, nu este de la Dumnezeu, căci Dumnezeu este iubire, iar Diavolul este ură. Explică foarte bine sfântul Augustin: „Numai iubirea îi deosebeşte pe fiii lui Dumnezeu de fiii Satanei. Toţi vin la biserică, toţi postesc şi toţi îşi fac semnul crucii, toţi cântă «Aleluia», toţi îşi înmoaie degetele în apă sfinţită. Totuşi, numai iubirea îi deosebeşte pe fiii lui Dumnezeu de fiii Satanei”.

Şi al doilea criteriu este păcatul. „Cine păcătuieşte”, spune sfântul Ioan, „este de la Diavol, căci Diavolul de la început păcătuieşte”.

Sfântul Ioan din nou îi avertizează pe creştini să nu se ia după rătăcirile celor ce răspândesc învăţături greşite. Să nu se ia după ereticii şi sectarii pe care apostolul îi numeşte anticrişti. Căci unul dintre cele mai mari păcate, prin care omul se transformă din fiu al lui Dumnezeu în fiu al Satanei, este acela de a abandona credinţa adevărată, de a părăsi Biserica lui Cristos, pentru a-i urma pe profeţii falşi, pe învăţătorii mincinoşi, şi a intra în sectele lor.

„Fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca să distrugă lucrările Diavolului” – spune sfântul Ioan. Iar lucrările Diavolului sunt păcatele. Este un război permanent. Lumea aceasta şi inima fiecărui om reprezintă un câmp de bătălie între Cristos şi Satana, între bine şi rău, între iubire şi ură. Să rămânem mereu alături de Cristos în acest război sfânt.