en-USro-RO

| Login
23 octombrie 2018

Calendarul zilei

Marți, 23 octombrie 2018

Sfintii zilei
Sf. Ioan din Capistrano, pr. *
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 29-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde (alb), I
Lectionar
Ef 2,12-22: El este pacea noastrã, cel care a fãcut din douã una.
Ps 84: Tu, Doamne, ești pentru noi izvor de pace!
Lc 12,35-38: Fericiți acei servitori pe care stãpânul îi gãsește veghind atunci când se întoarce!

Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 29-a de peste an

Gandul Zilei

20 septembrie 2018

Cristos ne-a chemat la împărăţia şi la gloria sa
Din Scrisoarea către smirneni a sfântului Ignaţiu de Antiohia, episcop martir
(Nr. 1, 1 – 4, 1: Funk 1, 235-237)

Ignaţiu, numit şi Teoforul, Bisericii lui Dumnezeu Tatăl şi a iubitului Isus Cristos, Bisericii pe care milos­tivirea divină a copleşit-o cu toate harurile, Bisericii care este plină de credinţă şi de dragoste şi căreia nu-i lipseşte nici un dar, Bisericii preaiubite de Dumnezeu şi purtătoare de sfinţi, Bisericii care este în Smirna în Asia, în curăţia spiritului şi în cuvântul lui Dumnezeu, multă bucurie!

Îl preamăresc pe Isus Cristos Dumnezeu, care v-a făcut atât de înţelepţi. Am văzut, într-adevăr, că aţi ajuns desăvârşiţi într-o credinţă neclintită, ca şi cum aţi fi pironiţi, cu trupul şi cu sufletul, pe crucea Domnului Isus Cristos şi că sunteţi întăriţi în dragoste prin sân­gele lui Cristos, plini de credinţă în Domnul nostru, care cu adevărat este după trup din neamul lui David (Rom 1,3), dar Fiu al lui Dumnezeu după voinţa şi puterea lui Dumnezeu, născut cu adevărat din Fecioară, botezat de Ioan, ca să se împlinească de el toată drep­tatea (cf. Mt 3,15); care, pe timpul lui Ponţiu Pilat şi al lui Irod tetrarhul, a fost pironit cu adevărat pentru noi cu trupul (din al cărui fruct suntem noi prin fericita lui pătimire), pentru ca prin învierea lui să se ridice în veci stindardul său, ca să-i adune pe sfinţii şi credincioşii săi, fie dintre iudei, fie dintre păgâni, într-un singur trup al Bisericii lui.

El a pătimit toate acestea pentru noi, ca să ne mântu­im; el a pătimit cu adevărat, aşa cum a înviat cu adevărat.

Eu ştiu că a fost în trup şi după înviere, şi cred că şi acum este în trup. Când a venit la Petru şi la însoţitorii săi, le-a spus: Atingeţi-mă, pipăiţi-mă şi vedeţi, că nu sunt un duh fără trup (cf. Lc 24,39). Şi îndată l-au atins şi au crezut, unindu-se strâns şi cu trupul şi cu duhul lui. Din acest motiv au dispreţuit moartea şi au triumfat asupra ei. După înviere, a mâncat şi a băut cu ei, ca unul în trup, deşi duhovniceşte era unit cu Tatăl.

Preaiubiţilor, vă dau aceste sfaturi, cu toate că ştiu că şi voi gândiţi la fel ca mine.