en-USro-RO

| Login
16 aprilie 2021
DUMINICA IV DIN POSTUL MARE, ANUL B, (PR. CLAUDIU DUMEA)
Timpul Postului Mare

În discuţia cu Nicodim din Evanghelia de astăzi, Cristos ne dă răspunsul la o întrebare care se pune în toate timpurile: pentru ce iubesc oamenii mai mult întunericul necredinţei decât lumina credinţei? Un mare savant zicea odată: nimic nu este mai evident decât faptul că Dumnezeu există; pentru a-l vedea nu trebuie să deschizi decât ochii şi să priveşti împrejur. Vreţi să vă dovedesc că există un Dumnezeu care a creat natura, universul? În acest caz, aş fi ca un om nebun, care ar încerca să dovedească ziua în amiaza mare că soarele se află pe cer.

DUMINICA IV DIN POSTUL MARE, ANUL C, (PR. CLAUDIU DUMEA)
Timpul Postului Mare

Ne aflăm în inima Postului Mare. E un timp de convertire, de purificare sufletească. Cuvântul lui Dumnezeu din Liturghia duminicii de astăzi este o cateheză asupra sacramentului mărturisii. Duminica de azi se numeşte laetare - „bucură-te”. Biserica ne face să gustăm anticipat ceva din bucuria Paştelui, a învierii, bucurie ce ne vine numai din convertire, din iertare, din reconcilierea cu Dumnezeu şi cu fraţii noştri.

DUMINICA V DIN POSTUL MARE, ANUL A, (PR. CLAUDIU DUMEA)
Timpul Postului Mare

Acum două duminici, Mântuitorul, la Evanghelie, în discuţia cu samariteana la fântâna lui Iacob, s-a prezentat pe sine ca fiind „apa vieţii”; o apă din care, dacă bea cineva, nu mai însetează niciodată.

Duminica trecută, Isus, la Evanghelie, vindecându-l pe orbul din naştere, se prezintă pe sine ca fiind „lumina lumii”. În Evanghelia duminicii de azi, înviindu-l pe Lazăr din morţi, Mântuitorul se prezintă pe sine ca fiind „viaţa şi învierea noastră”.

DUMINICA V DIN POSTUL MARE, ANUL A, (PR. CLAUDIU DUMEA)
Timpul Postului Mare

Cheia înţelegerii Evangheliei pe care am ascultat-o acum, ne-o dă prefaţa Liturghiei de astăzi. „El (Cristos), om adevărat fiind, l-a plâns pe prietenul său, Lazăr, şi, Dumnezeu veşnic fiind, l-a chemat din mormânt la viaţă, iar acum, arătându-şi îndurarea faţă de tot neamul omenesc, prin tainele sfinte, ne duce la viaţa cea nouă”. Isus, om adevărat fiind, a plâns la mormântul prietenului său, Lazăr. Betania, unde s-a întâmplat minunea, se numeşte azi El-Lazarieh – „Satul lui Lazăr”, nume arab, fiind locuit de arabi.

DUMINICA V DIN POSTUL MARE, ANUL B, (PR. CLAUDIU DUMEA)
Timpul Postului Mare

După cum aţi auzit în Evanghelia de astăzi, cu câteva zile mai înainte de a-şi începe suferinţele, Cristos a spus tuturor celor care vor să fie ucenicii săi, să-l urmeze pe el: „Dacă îmi slujeşti mie, să mă urmezi”. Şi în alt loc ne spune să ne luăm crucea şi să-l urmăm. Unde să-l urmăm? Pe Golgota? Pentru ce? Pentru a ne răstigni şi noi. Ce să ne răstignim? Trupul nostru? Au fost unii oameni care au crezut şi sunt oameni care cred că a-ţi lua crucea şi a-l urma pe Cristos înseamnă a-ţi biciui permanent trupul, a umbla ca nişte răstigniţi, sângerânzi, posaci, trişti, dispreţuind şi urând viaţa şi bucuria de a trăi, a te îmbrăca în zdrenţe, a te culca pe pământul gol, a-ţi pune cenuşă în mâncare.

DUMINICA V DIN POSTUL MARE, ANUL C, (PR. CLAUDIU DUMEA)
Timpul Postului Mare

Tema liturgiei cuvântului din duminica de azi poate fi exprimată printr-un singur cuvânt: este cuvântul „nou” care leagă între ele cele trei lecturi biblice pe care le-am ascultat.

În prima lectură Dumnezeu le spune evreilor vestindu-le, eliberarea din captivitatea babiloniană: „Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte, şi nu vă mai uitaţi la cele vechi. Iată, voi face ceva nou, şi-i gata să se întâmple: nu observaţi?” Care-i lucrul nou pe care îl va face Domnul? „Voi face un drum prin pustiu şi râuri în locuri secetoase”. Un drum prin nisipul pustiului e imposibil pentru om să facă, deoarece cea mai mică adiere de vânt acoperă imediat cu nisip drumul deschis. Eliberarea din robie a poporului evreu şi drumul deschis în pustiu pe care poporul eliberat va putea să se întoarcă în patrie este o minune a atotputerniciei lui Dumnezeu, aşa cum o minune a fost odinioară eliberarea poporului evreu din robia Egiptului şi drumul uscat deschis prin mijlocul mării pe care poporul l-a străbătut, îndreptându-se spre Ţara făgăduită: „Aşa vorbeşte Domnul care a croit un drum prin mare şi o cărare prin apele cele puternice, care a scos care şi cai, o oştire şi războinicii viteji, culcaţi deodată împreună ca să nu se mai scoale, nimiciţi şi stinşi ca un muc de lumânare”.

Pagina 2 din 2First   Precedentul   1  [2]  Urmatorul   Ultimul