en-USro-RO

| Login
9 mai 2021

Rugăciunea Credincioșilor

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Să-i mulţumim Tatălui pentru că ni l-a dăruit pe Isus, model de viaţă trăită în solidaritate pentru noi, şi să-i cerem puterea şi curajul angajării creştine în familie şi societate. Să ne rugăm şi să spunem împreună:

R.: Mielul lui Dumnezeu, mântuieşte‑ne de cel rău.

Să ne rugăm pentru sfânta Biserică a lui Dumnezeu,
– ca ea să amintească lumii că numai Cristos ne poate aduce eliberarea totală de păcate, să ne rugăm: R.

Pentru predicatori, cateheţi şi profesorii de religie,
– ca ei, asemenea lui Ioan Botezătorul, să ştie să-l arate oamenilor pe Cristos mântuitorul, care eliberează de egoism şi ne deschide spre iubirea lui Dumnezeu, să ne rugăm: R.

Pentru cei care au funcţii de conducere şi care, uneori, se folosesc rău de puterea lor şi sunt surzi la glasul conştiinţei,
– ca să urmărească numai ceea ce este drept, ştiind că vor trebui să dea cont de deciziile lor în faţa lui Dumnezeu, să ne rugăm: R.

Pentru creştinii care se află în stare de păcat şi persistă în rău, pentru că nimeni din jurul lor nu‑i sfătuieşte şi nu‑i ajută să se schimbe,
– ca să devină docili faţă de Cuvântul divin şi să experimenteze milostivirea lui Dumnezeu, precum şi primirea cordială din partea Bisericii, să ne rugăm: R.

Pentru comunitatea noastră parohială, care este parte a Bisericii şi este botezată în sângele Mielului,
– ca bucuria de a fi fraţi şi fii ai lui Dumnezeu să ne îndemne întotdeauna la un comportament bazat pe credinţă, speranţă şi iubire, să ne rugăm. R.

Dumnezeule, Tatăl nostru, noi am fost reînnoiţi prin jertfa de pe cruce a Fiului tău, Mielul fără pată. Ajută‑ne să înţelegem slăbiciunea noastră şi întăreşte-ne în angajamentul pentru bine. Aşa te rugăm, prin Cristos Domnul nostru. Amin.