en-USro-RO

| Login
9 mai 2021

Rugăciunea Credincioșilor

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Având siguranţa că Biserica şi lumea sunt călăuzite de Duhul Sfânt, să cerem Tatălui oricărui bine, să ne deschidă inima la acţiunea sa sfinţitoare. Să spunem împreună: 

R.: Doamne, dă‑ne Duhul tău. 

– Ca să‑l iubim pe Cristos, prezent în Biserică şi în lume: R.

– Ca să-l recunoaştem pe Isus care se manifestă pe chipul oricărui om: R.

– Ca să apreciem orice lucru bun făcut de fratele nostru: R.

– Ca să ştergem orice diviziune şi discordie: R.

– Ca să construim o lume mai sfântă şi mai dreaptă: R.

– Ca să împăcăm şi să însănătoşim tot ceea ce este lovit de păcat: R.

– Ca să primim ceea ce este diferit în comunităţile şi adunările noastre: R.

– Ca să nu-i lovim pe ceilalţi prin prejudecăţile noastre temerare: R.

– Ca să ajutăm la dezvoltarea a ceea ce s‑a născut: R.

– Ca să avem încredere în noul care este deja prezent: R.

– Ca să celebrăm cu credinţă misterul lui Cristos mort şi înviat: R.

– Ca să retrăim Botezul care a şters în noi tot răul: R.

– Ca să luptăm încontinuu împotriva păcatului şi a germenilor morţii: R.

– Ca să colaborăm onest cu cei care conduc societatea noastră: R.

– Ca să nu cădem în ispita disperării şi a neîncrederii: R.

– Ca să iubim toate realităţile frumoase, reflex al imaginii tale: R. 

Părinte sfânt, care la împlinirea timpurilor, l‑ai trimis pe Fiul tău ca să distrugă păcatul prin jertfa de sine însuşi, dă‑ne plinătatea Duhului care ne face să cântăm pentru toată veşnicia milostivirea ta. Aceasta ţi‑o cerem prin Cristos, fratele şi mântuitorul nostru, care vieţuieşte şi domneşte în toţi vecii vecilor. Amin.