en-USro-RO

| Login
16 aprilie 2021

Rugăciunea Credincioșilor

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Fraţilor, Dumnezeu vrea să ne adunăm în jurul său aşa cum face un tată cu copiii pe care‑i iubeşte. Încrezători în această iubire a Tatălui nostru şi rugându‑ne lui în unire cu Isus Cristos, mântuitorul nostru, să spunem: 

R.: Părinte ceresc, ascultă‑ne. 

– Pentru ca drumul Bisericilor spre unitate să se bazeze pe ascultarea cuvântului lui Dumnezeu şi pe căutarea răbdătoare a voinţei sale. Să ne rugăm: R. 

– Pentru ca locuitorii de pe toate continentele, prin dialog şi respect reciproc, să devină familia umană voită de Dumnezeu. Să ne rugăm: R. 

– Pentru ca pâinea şi cuvântul, primite la această sfântă Liturghie, să facă din noi rude adevărate ale lui Isus, uniţi ca membre ale unui singur trup. Să ne rugăm: R. 

– Pentru ca legăturile de rudenie şi de afecţiune să nu împiedice pe nimeni de a urma glasul lui Dumnezeu şi al conştiinţei proprii. Să ne rugăm: R. 

– Pentru ca adunările noastre liturgice să fie izvor de fraternitate şi solidaritate ce se oferă fiecărui om. Să ne rugăm: R. 

– Pentru familiile din localitatea noastră. R.
– Pentru cei care se află în faţa unor alegeri urgente. R. 

Dumnezeule, care ai voit să ieşi din tine însuţi pentru a ne face să cunoaştem iubirea ta, revarsă Duhul tău asupra egoismelor noastre şi dă‑ne o inimă nouă, care să ştie să se dăruiască fără limite. Aceasta ţi‑o cerem în numele lui Cristos, care împreună cu tine şi cu Duhul Sfânt vieţuieşte şi domneşte în toţi vecii vecilor. Amin.