en-USro-RO

| Login
24 iunie 2018

Rugăciunea Credincioșilor

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 24 iunie 2018

Sfintii zilei
† NAȘTEREA SF. IOAN BOTEZÃTORUL
Liturghierul Roman
† NAȘTEREA SF. IOAN BOTEZÃTORUL
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
Is 49,1-6: Voi face din tine lumina popoarelor.
Ps 138: Te laud, Doamne, pentru cã m-ai fãcut o fãpturã atât de minunatã.
Fap 13,22b-26: Ioan a predicat un botez al pocãinței întregului popor al lui Israel.
Lc 1,57-66.80: Se va numi Ioan.

În sărbătoarea sfântului Toma de Aquino, care şi‑a consacrat întreaga viaţă studierii cunoaşterii lui Dumnezeu, să ne adresăm Tatălui, izvorul înţelepciunii, rugându‑l şi spunând: 

R.: Doamne, dă‑ne înţelepciunea ta.

– Pentru ca Biserica să pună întotdeauna în favoarea studiului teologiei cele mai bune resurse ale geniului uman şi ale credinţei luminate de iubire. Să ne rugăm: R. 

– Pentru ca în munca de înţelegere şi răspândire a adevărului, teologii să fie călăuziţi numai de iubirea lui Dumnezeu şi de fidelitatea faţă de om. Să ne rugăm: R. 

– Pentru ca poporul lui Dumnezeu să-şi aprofundeze propria credinţă, convins fiind că pentru a crede mai mult este nevoie să cunoască mai mult şi să înţeleagă mai mult. Să ne rugăm: R.  

– Pentru ca toţi cateheţii parohiei noastre să înţeleagă, să creadă, să iubească şi să mărturisească ceea ce învaţă. Să ne rugăm: R. 

– Pentru ca orice vestire a adevărului să fie însoţită de mărturia şi de sfinţenia vieţii, care sunt dovada prezenţei eficiente a lui Cristos în lume. Să ne rugăm: R. 

– Pentru institutele noastre teologice. R.

– Pentru seminariştii din dieceza noastră. R.  

Doamne, care ne dai în sfântul Toma de Aquino un luminos exemplu de înţelepciune şi sfinţenie, ascultă rugăciunile noastre şi fă ca orice studiu uman să fie întotdeauna orientat spre slujirea împărăţiei tale. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.