en-USro-RO

| Login
19 noiembrie 2019

Rugăciunea Credincioșilor

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
Să i cerem Domnului în rugăciune să facă din noi oameni ai Fericirilor, şi să ne facă lucrători ai binelui. Să ne rugăm, spunând împreună:

R.: Creează în noi, Doamne, o inimă nouă.

– Isus a spus, „fericiţi cei săraci cu duhul”. Pentru ca noi să ştim să învingem egoismul şi să ne punem încrederea în Dumnezeu, să ne rugăm: R.

– Isus a spus, „fericiţi cei mâhniţi”. Pentru ca toţi cei care suferă să afle mângâiere în Domnul, iar în noi, solidaritate de fraţi, să ne rugăm: R.

– Isus a spus, „fericiţi cei blânzi”. Pentru ca să ştim să stăpânim spiritul puterii şi al aroganţei care sălăşluieşte în noi, să ne rugăm: R.

– Isus a spus, „fericiţi cei înfometaţi şi însetaţi după dreptate”. Pentru ca să ştim să trăim în viaţa socială aceste aspiraţii, să ne rugăm: R.

– Isus a spus, „fericiţi cei milostivi”. Pentru ca şi noi să ştim să dovedim iubire şi să oferim sprijin celor nevoiaşi, să ne rugăm. R.

– Isus a spus, „fericiţi cei curaţi cu inima”. Pentru ca privirea noastră să fie curată, iar existenţa să ne fie transparentă în faţa lui Dumnezeu, să ne rugăm: R.

– Isus a spus, „fericiţi făcătorii de pace”. Pentru ca noi să fim mereu angajaţi activ în realizarea înţelegerii între noi, să ne rugăm: R.

– Isus a spus, „fericiţi cei persecutaţi pentru dreptate”. Pentru ca să ştim să fim tari şi generoşi în încercare, să ne rugăm: R.

– Isus a spus, „fericiţi cei care suferă din cauza lui”. Pentru ca şi în dificultăţile vieţii să ştim să dăm mărturie despre iubirea noastră faţă de Dumnezeu, să ne rugăm: R.

Dăruieşte ne, Părinte, din belşug, puterea harului tău, pentru ca prin multiplele greutăţi ale lumii de astăzi, să ştim să trăim cu generozitate spiritul fericirilor, aşa cum ne a învăţat Fiul tău Isus. El care fiind Dumnezeu, vieţuieşte şi domneşte, în toţi veci vecilor. Amin.