en-USro-RO

| Login
16 aprilie 2021

Rugăciunea Credincioșilor

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 
Să i cerem Domnului în rugăciune să facă din noi oameni ai Fericirilor, şi să ne facă lucrători ai binelui. Să ne rugăm, spunând împreună:

R.: Creează în noi, Doamne, o inimă nouă.

– Isus a spus, „fericiţi cei săraci cu duhul”. Pentru ca noi să ştim să învingem egoismul şi să ne punem încrederea în Dumnezeu, să ne rugăm: R.

– Isus a spus, „fericiţi cei mâhniţi”. Pentru ca toţi cei care suferă să afle mângâiere în Domnul, iar în noi, solidaritate de fraţi, să ne rugăm: R.

– Isus a spus, „fericiţi cei blânzi”. Pentru ca să ştim să stăpânim spiritul puterii şi al aroganţei care sălăşluieşte în noi, să ne rugăm: R.

– Isus a spus, „fericiţi cei înfometaţi şi însetaţi după dreptate”. Pentru ca să ştim să trăim în viaţa socială aceste aspiraţii, să ne rugăm: R.

– Isus a spus, „fericiţi cei milostivi”. Pentru ca şi noi să ştim să dovedim iubire şi să oferim sprijin celor nevoiaşi, să ne rugăm. R.

– Isus a spus, „fericiţi cei curaţi cu inima”. Pentru ca privirea noastră să fie curată, iar existenţa să ne fie transparentă în faţa lui Dumnezeu, să ne rugăm: R.

– Isus a spus, „fericiţi făcătorii de pace”. Pentru ca noi să fim mereu angajaţi activ în realizarea înţelegerii între noi, să ne rugăm: R.

– Isus a spus, „fericiţi cei persecutaţi pentru dreptate”. Pentru ca să ştim să fim tari şi generoşi în încercare, să ne rugăm: R.

– Isus a spus, „fericiţi cei care suferă din cauza lui”. Pentru ca şi în dificultăţile vieţii să ştim să dăm mărturie despre iubirea noastră faţă de Dumnezeu, să ne rugăm: R.

Dăruieşte ne, Părinte, din belşug, puterea harului tău, pentru ca prin multiplele greutăţi ale lumii de astăzi, să ştim să trăim cu generozitate spiritul fericirilor, aşa cum ne a învăţat Fiul tău Isus. El care fiind Dumnezeu, vieţuieşte şi domneşte, în toţi veci vecilor. Amin.