en-USro-RO

| Login
9 mai 2021

Rugăciunea Credincioșilor

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Fraţilor, Domnul ştie din ce suntem plăsmuiţi: cunoaşte nevoile şi slăbiciunea noastră şi este mereu gata să se milostivească de noi. Statornici în încredere, să ne adresăm lui, care este bun şi mare în iubire. Să spunem împreună:

R.: Doamne, ascultă ne.

Pentru fiii Bisericii, care, cu umilinţă şi răbdare, dau mărturie despre Isus, Fiul lui Dumnezeu:
– ca ei să se simtă întăriţi de faptul că îl ştiu prieten şi frate. Să ne rugăm: R.

Pentru toţi cei care se încred numai în siguranţa pământească a raţiunii:
– suflul Duhului să i deschidă spre transcendent. Să ne rugăm: R.

Pentru toţi cei care se simt înspăimântaţi din cauza răului din lume sau din cauza vinovăţiilor lor personale:
– ca ei să primească curaj de la Dumnezeu, care iartă şi reînnoieşte faţa pământului. Să ne rugăm: R.

Pentru toţi cei care se simt nemulţumiţi, imperfecţi şi incapabili:
– ca ei să-şi ofere slăbiciunea ca jertfă spirituală şi plăcută ţie. Să ne rugăm: R.

Pentru noi toţi, ispitiţi să credem numai în minuni sau în manifestări măreţe:
– umilul semn al Euharistiei să întărească în noi credinţa. Să ne rugăm: R.

– Pentru misionarii comunităţii noastre. R.
– Pentru ca într adevăr, comunitatea noastră să fie patria lui Isus. R.

Părinte sfânt, care cunoşti inima fiilor tăi, în mâinile milostivirii tale depunem rugăciunile noastre, precum şi speranţa noastră. Prin Fiul tău Unul-Născut, Isus Cristos Domnul nostru, care ne a răscumpărat de suferinţă şi de moarte, pentru viaţa fericită din veşnicie. Amin.