en-USro-RO

| Login
25 martie 2019

Rugăciunea Credincioșilor

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 25 martie 2019

Sfintii zilei
BUNA-VESTIRE; Sf. Dismas
Liturghierul Roman
† BUNA-VESTIRE 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
Is 7,10-14; 8,10c: Iatã, fecioara va zãmisli!
Ps 39: Iatã, vin, Doamne, ca sã fac voința ta!
Evr 10,4-10: Iatã, vin ca sã fac voința ta!
Lc 1,26-38: Vei zãmisli și vei naște un fiu.
Meditatia zilei
† BUNA-VESTIRE

Prezentarea lui Isus în templu ne introduce în misterul existenţei pământeşti şi a destinului Mântuitorului nostru. Să-i prezentăm cu iubire şi respect rugăciunile noastre lui Dumnezeu Tatăl, spunând împreună:

R.: Călăuzeşte-ne, Doamne, prin cuvântul tău.

– Pentru ca Biserica să nu înceteze niciodată să se întrebe asupra semnificaţiei profeţiilor referitoare la Cristos şi să-şi reînnoiască încontinuu propria credinţa proprie. Să ne rugăm: R.

– Pentru ca în celebrarea Euharistiei lui Cristos să se regăsească uniţi fraţii creştini de toate confesiunile. Să ne rugăm: R.

– Pentru ca lauda din acest templu sfânt, Biserica, să facă să crească angajamentul nostru pentru dreptate în acest oraş. Să ne rugăm: R.

– Pentru ca părinţii să recunoască înainte de toate că fiii lor aparţin lui Dumnezeu: sunt născuţi şi creaţi pentru slava sa. Să ne rugăm: R.

– Pentru ca familiile celor care urmează să primească Botezul în comunitatea noastră să înţeleagă demnitatea la care sunt înălţaţi copiii lor prin sacramentul Botezului. Să ne rugăm: R.

– Pentru ca simbolismul luminii pe care l-am celebrat astăzi să întărească în noi credinţa care înseamnă aşteptarea Domnului mântuirii noastre. Să ne rugăm: R.

Ascultă, Părinte sfânt cererile pe care, în sărbătorea prezentării lui Isus în templu, familia ta le adresează şi primeşte-le din iubire faţă de Fiul tău Isus Cristos care ni se revelează drept fratele şi mântuitorul nostru. El care vieţuieşte şi domneşte în toţi vecii vecilor. Amin.


sau:

Văzând în Isus, „lumina care luminează neamurile”, să-i cerem Tatălui, în rugăciunea noastră, să dăruiască omenirii, atât de disipată şi de distrată, orientarea către adevărul care vine din Evanghelie. Să ne rugăm împreună şi să spunem:

R.: Luminează, Doamne, viaţa noastră.

Să ne rugăm pentru sfânta Biserică a lui Dumnezeu. Ea este marea familie a fraţilor lui Cristos.
– Pentru ca ea să exprime în cadrul ei, precum şi în raporturile cu lumea, stilul unei comunităţi care ştie să iubească, să ierte şi să dăruiască, să ne rugăm: R.

Pentru martorii Evangheliei. Sunt mulţi creştini care, prin mărturia lor, devin semn de contradicţie, într-o societate adesea materialistă şi săracă în valori.
– Pentru ca ei să găsească în credinţa trăită, puterea coerenţei creştine, să ne rugăm: R.

Pentru primirea vieţii în lume.
– Pentru ca orice mamă să accepte cu generozitate darul copiilor şi orice bolnav şi bătrân să întâlnească solidaritatea şi iubirea comunităţii creştine, să ne rugăm: R.

Pentru copii.
– Pentru ca părinţii, respectând misterul personalităţii lor abia născânde, să-i ajute să crească şi să se întărească la fel ca Isus la Nazaret, plini de înţelepciune şi har, înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor, să ne rugăm: R.

Pentru comunitatea noastră parohială. Şi în jurul nostru sunt copii nedoriţi, bătrâni neluaţi în seamă, familii în criză, tineri care şi-au pierdut deja orice încredere în viaţă.
– Pentru ca noi să ştim să-i identificăm şi să ne îngrijim de ei printr-o solidaritate sinceră, să ne rugăm: R.

Dumnezeule, Părintele nostru, Fiul tău Isus, este şi astăzi semn de contradicţie. Ajută-ne cu darul harului tău să-i dăm mărturie deplină prin credinţa şi coerenţa acţiunii. El care vieţuieşte şi domneşte în veci vecilor Amin.