en-USro-RO

| Login
16 aprilie 2021

Rugăciunea Credincioșilor

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Tuturor acelora care îl caută cu o inimă sinceră, Domnul le asigură asistenţa şi harul său: de fapt, el, este cu noi până la sfârşitul timpurilor. Să-l rugăm, aşadar, spunând: 

R.: Doamne, dă pâinea ta. 

– Bisericii, care trăieşte în lume ca sacrament de mântuire: R.

– Acelora care activează pentru dreptate şi distribuirea echitabilă a bunurilor: R.

– Bolnavilor, necăjiţilor şi tuturor acelora care şi-au pierdut încrederea: R.

– Celui care se simte sufocat de muşcătura răului şi păcatului: R.

– Celui care simte dorinţa profundă de a te cunoaşte şi iubi: R.

– Celui care îşi îndeplineşte propria datorie cu conştiinciozitate şi corect: R.

– Celui care se mulţumeşte numai cu plăcerea şi bogăţiile lumii: R.

– Popoarelor asuprite şi înfometate din cauza exploatărilor: R.

– Celui care nu primeşte un salariu suficient şi demn: R.

– Familiilor sărace şi numeroase din localitatea noastră: R.

– Poporului creştin care participă în fiecare duminică la sfânta Liturghie: R.

– Preoţilor care consacră trupul şi sângele tău: R. 

Părinte milostiv, care prin trupul şi sângele lui Cristos continui să saturi foamea credincioşilor, deschide inima noastră la nevoile fraţilor, pentru ca, prin solidaritatea noastră, să te cunoască pe tine, unicul Dumnezeu adevărat şi pe Domnul nostru Isus Cristos şi să vă aducă laudă pentru toată veşnicia. Amin.