en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Rugăciunea Credincioșilor

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

20 ianuarie 2018
Echilibrul

    Un domn întâlni într-o seară un beţiv mergând în patru labe pe stradă. Se apropie de el şi-l întrebă:
    – Ce ai, om bun, ai pierdut ceva?
    – Am pierdut, domnule, am pierdut – răspunse beţivul. Am pierdut echilibrul şi nu mai sunt în stare să-l găsesc.

    De la echilibru vine echilibrat, iar echilibrat este ceea ce este drept, adevărat, la locul său, dintr-o bucată.
    Atunci când se pierde viziunea supranaturală, atunci când nu se trăieşte de faţă cu Dumnezeu, atunci când valoarea lucrurilor nu se măsoară prin ceea ce este de folos sau nu pentru cer, atunci se pierde echilibrul.
    Iar când se pierde echilibrul, se ajunge să se meargă în patru labe, târâş.

Text preluat din volumul: De vorbă cu Isus. A te ruga cu… un zâmbet zilnic

Cuvântul lui Isus ne angajează personal. Să-i cerem Domnului, în rugăciunea noastră, să ne dea puterea de a realiza prin faptele carităţii cuvântul pe care l-am primit în inima noastră. Să ne rugăm, spunând împreună: 

R.: Părinte, converteşte-ne la iubirea ta. 

Să ne rugăm pentru sfânta Biserică a lui Dumnezeu.
– Pentru ca revelaţia iubirii lui Dumnezeu faţă de noi să trezească în instituţiile şi lucrările răspândite pe pământ energiile reînnoirii şi dorinţa de a împărtăşi frăţeşte cu cel nevoiaş, să ne rugăm: R. 

Pentru creştinii din întreaga lume: angajarea lor fundamentală este să frângă barierele egoismului şi să se deschidă cu generozitate faţă de ceilalţi.
– Pentru ca prin respectarea fraţilor săraci, să arate adevărul iubirii lor faţă de Tatăl care este în ceruri, să ne rugăm: R. 

Pentru cei care se opun oricărei forme de discriminare, rasism şi violenţă.
– Pentru ca să găsească în Dumnezeu, Tatăl milostiv şi în Cristos, primul dintre cei nonviolenţi, modelul pentru angajarea lor în societate, să ne rugăm: R. 

Pentru cei descurajaţi, ignoraţi, exploataţi.
– Pentru ca întâlnind solidaritatea în fapte a creştinilor să regăsească o nouă încredere în ei înşişi şi puterea de rezolvare a tuturor dificultăţilor, să ne rugăm: R. 

Pentru comunitatea noastră parohială: ea este vie în măsura în care există înţelegere, respect reciproc şi nimeni nu se simte exclus.
– Pentru ca participarea la aceeaşi pâine euharistică să mărească în noi credinţa şi să strălucească în dragostea noastră, să ne rugăm: R. 

Dumnezeule, Părintele nostru, tu ne-ai creat după chipul şi asemănarea ta. Fă-ne capabili, după exemplul paternităţii tale, să trăim în prietenie, dragoste şi milostivire faţă de toţi. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.