en-USro-RO

| Login
16 aprilie 2021
Sfinti  »  Decembrie   Search
01
Sf. Natalia
*
01
Sf. Florenţa
*
02
Sf. Bibiana, fc.
Istoria acestei tinere şi mult venerate martire se împlineşte cu ultima persecuţie decretată şi coordonată de împăratul Flavius Claudius Iulian, care a renegat credinţa creştină şi a încercat să reinstaureze cultul păgân.
03
Sf. Francisc Xaveriu, pr. **
La 7 aprilie 1506, în castelul Xavieri din Navarra, regiune în Nordul Spaniei, la poalele Munţilor Pirinei, s-a născut fiul soţilor Juan de Jassu şi Maria de Azpilcuea, căruia i s-a dat numele Francisc şi care avea să devină apostolul Indiei Orientale, al insulelor Malacca şi Molusce şi al Japoniei, Sfântul Francisc Xaveriu, patronul misiunilor.
04
Sf. Varvara, fc. m.
„Actele” Sfintei Barbara ne spun că ea era fiica unui om bogat din Nicomedia. Tatăl ei, Dioscor, a închis-o într-un turn înalt pentru a o pune la adăpost de vizitele unor peţitori nedoriţi, dar aici ea îi primea pe filosofii, oratorii şi poeţii angajaţi să o introducă în tainele ştiinţei şi artelor.
04
Sf. Ioan Damaschin, pr. înv
Sfântul Ioan din Damasc, supranumit Damaschinul, a făcut parte dintr-o familie arabă creştină. In timpul iconoclasmului el a susţinut prin „trei discursuri în favoarea sfintelor icoane” şi a dat o mare lovitură adversarilor cinstirii icoanelor.
05
Sf. Sava, abate

Sfântul Sava este un reprezentant de seamă şi un mare organizator al vieţii monahale în Răsăritul creştin.Dorinţa de a realiza o cât mai desăvârşită trăire spirituală i-a îndemnat pe mulţi creştini să se retragă în ţinuturi nelocuite şi, sub conducerea unui îndrumător spiritual, să ducă o viaţă închinată rugăciunii, reculegerii şi renunţării chiar la unele satisfacţii legitime, prin voturile de sărăcie, castitate şi ascultare.

06
Sf. Nicolae, ep. *
Episcopii întruniţi la Mira pentru desemnarea unui succesor al episcopului de Mira decedat, deoarece nu au reuşit să cadă de acord asupra persoanelor propuse, au hotărât să-l aleagă pe omul care a doua zi dimineaţă avea să intre cel dintâi în biserică; şi deoarece Nicolae a venit primul la sfântul lăcaş pentru a se ruga, ei l-au ales episcop.
07
Sf. Ambrozie, ep. înv. **
Prin inteligenţa sa, prin bunătatea şi manierele sale foarte delicate, prin darul de orator şi geniul său politic, Ambrozie a fost omul trimis de Providenţă în acel timp de formare a Bisericii ca instituţie publică de sine stătătoare.
08
† NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE;
Sărbătoarea „Neprihănitei Zămisliri” invită la contemplarea frumuseţii inefabile a sufletului preacurat al Mariei, dar şi la înţelegerea strălucirii suprafireşti a fiecărui suflet sfinţit prin harul dăruit de Cristos Mântuitorul „Dumnezeul cel inexprimabil".
08
Sf. Leonard
*
08
Fer. Constantin
*
09
Sf. Juan Diego Cuahtlatoatzin *
Sfânta Fecioară l-a ales ca interlocutor pe un “sărman indios”, Juan Diego, născut spre 1474 şi mort în 1548, care, înainte de a se fi convertit la catolicism, purta un minunat nume aztec, Cuauhtlotatzin, care înseamnă “Cel care Vorbeşte ca un Vultur”
09
Sf. Valeria, fc. m.
Prenumele Valeria este forma feminină a numelui Valeriu; amândouă provin din verbul latinesc valeo-valere = a fi sănătos, a avea trecere, a fi de valoare.
10
Sf. Melhiade, pp
Papa Melchiade şi-a început păstorirea în focul persecuţiilor şi a sfârşit-o în bucuria păcii, având fericirea să vadă zorile unei epoci de înflorire a creştinismului.
10
Sf. Mina, ostaş m.
*
11
Sf. Damasus I, pp.
Sub pontificatul său, a dispărut arianismul, prin efortul, îndeosebi, al marilor teologi şi părinţi ai Bisericii, ca Atanasiu din Alexandria, Grigore Nazianzenul, Vasile cel Mare şi Grigore de Nyssa.
12
Sf. Fc. Maria de la Guadalupe *
Evenimentul de la Guadalupe înseamnă începutul evanghelizării. Mesajul lui Cristos, prin Mama sa, reia elementele centrale ale culturii autohtone, le purifică şi le dă semnificaţia definitivă a mântuirii.
12
Sf. Conrad, ep
*
12
Sf. Vincelin, ep.
*
13
Sf. Lucia, fc. m. **
Oraşul Siracusa din Sud-Estul Siciliei este locul unde a trăit şi murit martiră Sfânta Lucia. Ea se bucură de un cult deosebit atât în Biserica de Apus, cât şi în cea de Răsărit şi are un loc deosebit în iconografia creştină.
13
Sf. Otilia, călug.
*
14
Sf. Ioan al Crucii, pr. înv. **
Învăţătura sfântului Ioan al Crucii a fost deosebit de importantă în istoria Bisericii. Într-o perioadă în care viaţa religioasă căzuse în discreditare şi sfinţenia era considerată o excepţie, el, prin viaţa şi cuvântul său, a redeschis pentru mulţi o cale de sfinţenie.
15
Sf. Silvia, fc.
*
16
Sf. Adelaida, împ.
Numele personal Adelaida este de origine germanică şi cuprinde două elemente: cuvântul vechi adal = „nobil”, astăzi, în germană, Adel = nobilime, şi un sufix, haid, devenit heit în germana actuală (Schönheit = frumuseţe; se compune din schön = frumos şi sufixul heit).
17
Sf. Lazăr din Betania
Evanghelia Sfântului Ioan istoriseşte în capitolul al XI-lea învierea minunată a lui Lazăr, fratele surorilor Marta şi Maria, care locuiau în Betania, la aproximativ 5 km de Ierusalim.
18
Sf. Zosim, ucenicul sf. Paul

Biserica îl aşează în rândul celor care au trăit şi au lucrat pentru răspândirea împărăţiei lui Dumnezeu şi îl propune credincioşilor ca exemplu vrednic de imitat.

19
Fer. Urban al V-lea, pp.

Urban al V-lea,a fost ales papă la 28 septembrie 1362, cu toate că în acel moment nu era episcop, nici cardinal, ci numai abate al Mănăstirii benedictine „Sfântul Victor” din Marsilia. 

20
Sf. Abraham, patriarh
Geneza, sau Cartea Facerii, istoriseşte pe larg, începând cu capitolul 11, vers 29, şi până la ultimul capitol, al 50-lea, întâmplările din viaţa lui Avraam, a fiului său, Isac, şi a fiului acestuia, Iacob.
20
Sf. Isaac, Patriarh
Geneza, sau Cartea Facerii, istoriseşte pe larg, începând cu capitolul 11, vers 29, şi până la ultimul capitol, al 50-lea, întâmplările din viaţa lui Avraam, a fiului său, Isac, şi a fiului acestuia, Iacob.
20
Sf. Iacob, patriarh

Iacob - care poartă şi numele de Israel -,este sărbătorit în ziua de 20 decembrie, cu cinci zile înainte de sărbătorirea Naşterii Domnului nostru Isus Cristos.

21
Sf. Petru Canisiu, pr. înv. *
A murit la Friburg, în timp ce îşi împlinea misiunea de predicare, la 21 decembrie 1597. Faima sfinţeniei sale a fost universal recunoscută, şi îndată s-a început culegerea de date privind viaţa sa, dar abia în 1925 a fost ridicat oficial la cinstea altarelor, cu titlul de sfânt şi învăţător al Bisericii.

22
Sf. Francisca Cabrini
Francisca Cabrini s-a născut într-o mică localitate aparţinând de oraşul Lodi, lângă Milano, în anul 1850, fiind ultimul dintre cei treisprezece copii ai unei familii sărace.
22
Sf. Flavian

*

23
Sf. Ioan de Kety, pr. *
Popular este numit Ioan Canzio, de la latinizarea lui K“ty sau Kenty, oraşul său de origine, din apropiere de Cracovia, în Polonia, unde s-a născut în anul 1390. 
23
Sf. Victoria, fc. m.

*

24
Sf. Adela, călug.
Sfânta Adela, o prinţesă merovingiană, după moartea soţului său, Alberic, a intrat în mănăstirea din Pfalzel, a îmbrăcat rasa călugărească şi, nu după mult timp, a fost aleasă stareţă; a murit în jurul anului 735.
25
† NAŞTEREA DOMNULUI (CRĂCIUNUL)
Întruparea lui Cristos înseamnă participarea directă a oamenilor la viaţa divină. Reînnoirea omului prin naşterea spirituală a lui Cristos în suflete este tema favorită a pietăţii creştine; ea ne invită să medităm în fiecare an misterul mântuirii noastre în Cristos, şi astfel, să dăm adevăratul sens obiceiurilor numeroase şi mişcătoare legate de sărbătorile Crăciunului.
25
Sf. Eugenia, m
Comemorarea ei în ziua sărbătorii Naşterii Domnului este, probabil, determinată de înţelesul numelui său, Eugenia, care exprimă ideea de „naştere fericită” – „născută din neam nobil”, şi aminteşte darul naşterii la viaţa divină adus oamenilor de Pruncul de la Bethleem.
25
Sf. Anastasia, m.

*

26
SF. ŞTEFAN, primul martir

Meritul cel mai mare pe care tradiţia creştină îl atribuie acestui martir este acela de a fi contribuit la convertirea lui Saul sau Paul. Ştefan, “susţinut de forţa carităţii, l-a învins pe Saul şi a meritat să-l aibă însoţitor în cer pe acela care i-a fost persecutor pe pământ”.

27
SF. IOAN, ap. şi ev.

Prima întâlnire cu Maestrul l-a mişcat aşa de profund, încât şi-a amintit până şi ora: era pe la patru după-amiază. Împreună cu Andrei, fratele lui Petru, el se dusese la râul Iordan să-l asculte pe Ioan Botezătorul, şi când acesta l-a prezentat pe Isus care trecea, spunând: “Iată mielul lui Dumnezeu“, l-au urmat pe Nazarinean.

28
SS. PRUNCI NEVINOVAŢI, m.

Uciderea pruncilor nevinovaţi este istorisită numai de Sfântul Matei, care se adresa, în primul rând, cititorilor evrei şi, prin aceasta, intenţiona să demonstreze mesianitatea lui Isus, deoarece în El se împlineau profeţiile de demult.

29
Sf. Thomas Becket, ep. m. *

Thomas Becket este văzut de unii ca martir pentru libertatea Bisericii, şi de alţii, ca intransigent susţinător al puterii clericale.

30
† SF. FAMILIE: Isus, Maria şi Iosif

*

30
Sf. Ilaria, m.

*

31
Ss. Silvestru I, pp. *
În timpul persecuţiei lui Diocleţian, el şi-a mărturisit credinţa şi, pentru acest motiv, în 314, a fost ales ca episcop al Romei. Prezenţa şi iniţiativele împăratului Constantin au reuşit însă să pună puţin în umbră figura acestui papă.
31
Sf. Melania

*