en-USro-RO

| Login
9 mai 2021
Sfinti  »  Ianuarie   Search
01
Sfânta Fecioara Maria, Nascatoare de Dumnezeu

Maria, Născătoare de Dumnezeu. Acesta a fost primul titlu pe care creştinii l-au dat Mariei şi pe care Biserica îl celebrează cu bucurie. Aceasta deoarece Maria l-a zămislit pe Dumnezeu în credinţă şi l-a născut în iubire totală. Pentru aceasta ea, ca prima creştină, luminează şi drumul noului an.

02
Sfântul Vasile cel Mare

Într-un limbaj actual, am putea spune că Sf. Vasile era „sfânt din moşi-strămoşi”; familia lui număra un frumos mănunchi de sfinţi: sfinte au fost bunica Mariana, mama Emilia, sora Macrina; sfinţi au fost fraţii Petru, episcop de Sebaste, şi Grigore, episcop de Nissa.

02
Sfântul Grigore de Nazianz

Sf. Grigore de Nazianz era născut la Arianze, în Capadocia, astăzi Asia Mică. A făcut studii strălucite la Atena, unde a legat o strânsă prietenie cu viitorul Vasile cel Mare

03
Sfântul Nume al lui Isus

Acesta este acel Nume preasfânt care a fost atât de mult dorit de părinţii noştri, cu atâtea nelinişti aşteptat, de atâtea încetineli întârziat, de atâtea suspine invocat, de atâtea lacrimi implorat, dar care numai în timpul harului ne-a fost dăruit.

03
Sfânta Genoveva, fc.

S-a născut la Nanterre (aproape de Paris), în jurul anului 422. La vârsta de 6 ani, a fost consfinţită lui Dumnezeu de către Sf. Gherman de Auxerre, care era în trecere spre Anglia, unde se răspândise foarte mult erezia pelagiană

04
Fer. Angela din Foligno, călug.

Angela, una dintre marile personalităţi mistice italiene, s-a născut în medievala cetate Foligno din părţile Umbriei, în anul 1248. În tinereţe, asemenea contemporanei ei, Margareta din Cortona, s-a complăcut într-o viaţă do uşurătate feminină, ducându-şi existenţa liniştită şi îndestulată într-o casă, nu luxoasă, dar convenabilă, alături de soţul şi copiii ei.

05
Sfântul Telesfor, pp. m.

De origine greacă sau născut în Grecia, Telesfor este al optulea papă, i-a succedat lui Sixt I pe scaunul din Roma şi a condus 11 ani, 3 luni şi 22 de zile, din 125 până în 136 d.C.

06
Sfinţii Gaspar, Melchior şi Baltazar, magi

Magii, prin venirea lor la Cristos, proclamă solemn că Evanghelia trebuie să fie vestită tuturor popoarelor.

07
Sfântul Raymund de Penyafort, pr.

S-a născut în jurul anului 1175, în apropiere de Barcelona. A devenit canonic al Bisericii din Barcelona, apoi a intrat în Ordinul Fraţilor Predicatori. Din porunca papei Grigore al IX-lea, a realizat un corp de decretalii. A fost ales superior general al Ordinului său. Timp de doi ani a vizitat provincii şi mănăstiri ale Ordinului, apoi a demisionat. Dintre scrierile sale, cea mai de seamă este Summa casuum, destinată confesorilor, prima lucrare de acest gen. A murit în anul 1275.

07
Sfântul Lucian, pr.

Lucian, Maximinian şi Iulian au fost trei misionari trimişi de la Roma, pe la jumătatea secolului III d.C., să evanghelizeze regiunea Beauvais, în Galia. Aici au suferit martiriul în timpul persecuţiei împăratului Diocleţian.

08
Sfântul Claudiu Apollinariu, ep.
Sfântul Claudiu Apolinarul, sau Apolinarul din Hierapole sau Apolinarul Apologetul a fost un lider creştin şi un scriitor din secolul al II-lea.
09
Sfântul Iulian, m.

Martiriul sfântului Iulian ne este prezentat de către Martirologium Romanum, într-un stil care îi atribuie o însemnătate deosebită: „La Antiohia (istoricii ne spun că, în realitate, este vorba despre localitatea Antinoe), sub împăraţii Diocleţian şi Maximilian, s-a petrecut naşterea la cele veşnice a sfinţilor Iulian Martirul şi Vasilica, fecioară, soţia aceluiaşi Iulian.

10
Sfântul Agaton, pp.

Pontificatul Papei Agaton, originar din Palermo, considerat şi onorat din vremuri imemorabile ca sfânt, merită să fie amintit în pofida perioadei sale scurte de timp, doar de doi sau trei ani.

10
Sfânta Zoe, m.

În Faptele sfântului Sebastian, marele cavaler creştin ucis de arcaşii împăratului, se citeşte la un moment dat numele lui Zoe, soţia fericitului Nicostrat, care, mai înainte ca sfântul cavaler să fie răpus de săgeţi, a fost ucisă de persecutorii păgâni

11
Sfânta Honorata, fc.
*
11
Sfântul Teodosiu, abate
*
12
Sfânta Tatiana, m.
*
13
Sfântul Ilariu, ep. înv. *

S-a născut la Poitiers, la începutul secolului al IV-lea. Ales episcop al acelui oraş în jurul anului 350, a luptat cu zel împotriva ereziei ariene şi a fost exilat de împăratul Constanţiu. A scris o operă plină de înţelepciune şi de ştiinţă pentru a apăra credinţa catolică şi a explica Sfânta Scriptură. A murit în anul 367.

14
Sfântul Felix de Nola, ep.
*
14
Sfânta Bianca, regină
*
15
Sf. Arnold Janssen preot
Arnold Janssen (n. 5 noiembrie 1837 în Goch am Niederrhein, Germania; d. 15 ianuarie 1909 în Steyl, Olanda) a fost un misionar german și fondatorul societății Steyler Missionare. 
16
Sfântul Marcel I, pp.
*
16
Sfânta Priscilla, văduvă
*
17
Sfântul Anton, abate **

Vestitul părinte al monahismului s-a născut în Egipt, în jurul anului 250. După moartea părinţilor săi, şi-a împărţit averea săracilor, s-ar retras în singurătate şi acolo a început să ducă o viaţă de pocăinţă. A avut mulţi ucenici; a lucrat pentru Biserică, susţinându-i pe mărturisitorii credinţei în timpul prigoanei lui Diocleţian şi ajutându-l pe sfântul Atanasiu împotriva arienilor. A murit în anul 356.

18
Sfânta Prisca, m.
*
19
Ss. Marius şi Marta, soţi m.
*
20
Sfântul Fabian, pp. m. *

Ales în anul 236 ca episcop al Bisericii din Roma, a primit cununa martiriului în anul 250, la începutul prigoanei lui Decius, după cum dă mărturie sfântul Ciprian, şi a fost înmormântat în cimitirul lui Calixt.

20
Sfântul Sebastian, m. *

A fost martirizat la Roma, la începutul prigoanei lui Diocleţian. Încă din vechime, credincioşii i-au venerat mormântul, aflat pe Via Appia, ad catacumbas.

21
Sfânta Agneza, fc. m. **

A fost martirizată la Roma în a doua jumătate a secolului al III-lea sau, mai probabil, la începutul secolului al IV-lea. Papa Damasus si-a împodobit mormântul cu o inscripţie în versuri şi mulţi părinţi ai Bisericii, începând cu sfântul Ambroziu, i-au cântat laude.

22
Sfântul Vincenţiu, diacon m. *

Vincenţiu s-a născut în Peninsula Iberică, la Huesca, dintr-o familie consulară. Tatăl, Eutihiu, şi mama, Enola, l-au orientat spre studii, încredinţându-l grijii lui Valeriu, episcop de Zaragoza.

23
Sfânta Emerenţiana, fc. m.
*
23
Sfântul Ildefons, ep.
*
24
Sfântul Francisc de Sales, ep. înv. **

În 1567, s-a născut Francisc, fiu al domnului de Boisy din vechiul castel din Sales, un om dintr-o bucată, credincios Bisericii Catolice conform cu tradiţia familiei sale nobile şi a ducatului său. Francisc a fost educat creştineşte în ambientul nobil al familiei sale. Când a sosit timpul să-şi lase casa pentru a urma studiile superioare, ţinta a fost Parisul

25
CONVERTIREA SF. PAUL, ap.

În timp ce se apropia de oraş “dintr-o dată a fost învăluit de o lumină din cer”, a căzut la pământ şi a auzit o voce: “Saule, Saule, pentru ce mă prigoneşti?” La întrebarea sa: “Cine eşti tu, Doamne?”, el a auzit următorul răspuns: “Eu sunt Isus, pe care tu îl persecuţi!”, şi l-a îndemnat să meargă să-l caute pe Anania care îi va spune ce are de făcut (Fap 9,4-9).

26
Sfântul Timotei, ep. **

Timotei era încă foarte tânăr atunci când Paul şi Barnaba au ajuns în oraşul său, la Listra, în Licaonia (Asia Mică). Bunica sa, Lois, şi mama sa, Eunice, evreice din naştere şi credincioase tradiţiilor religioase, chiar dacă mama sa se căsătorise cu un grec, au primit imediat vestea cea bună adusă de Paul.

26
Sfântul Tit, ep.

Tit era de origine greacă, datorită tatălui şi mamei sale, şi a îmbrăţişat creştinismul în prima călătorie apostolică a lui Paul şi Barnaba. Neavând în spate o formaţie religioasă bazată pe legea mozaică, asemenea lui Timotei, dar pe aceea a lumii aşa-numite păgâne.

28
Sf. Olimpia
Şaptesprezece dintre scrisorile rămase de la Sfântul Ioan Gură de Aur (344-407) sunt adresate unei nobile doamne, diaconesă a Bisericii din Constantinopol, căreia el îi destăinuie frământările sufletului, durerile exilului, planurile pentru restabilirea ordinii şi a păcii în oraş.
25
Sf. Bretanion, ep. de Tomis *
*
27
Sfânta Angela Merici, fc. *

S-a născut la Desenzano del Garda (Italia), la 21 martie 1470 sau 1474. La 15 ani, a rămas orfană de ambii părinţi şi a locuit în continuare cu o soră la Salň, în casa unui unchi. Aici a aprofundat viaţa creştină, făcându-se terţiară franciscană şi consacrându-se personal prin votul fecioriei.

28
Sfântul Toma de Aquino, pr. înv. **

S-a născut în castelul din Roccasecca, aproape de Caserta, în sudul Italiei, în 1225 sau 1226, din familia nobilă Aquino. Tatăl, Landolfo, era de origine longobardă şi mama, Teodora, era o napolitană de origine normandă. În casa sa văzuseră lumina alţi trei fraţi şi cinci surori, fără să fie număraţi şi cei trei fraţi născuţi dintr-o căsătorie precedentă din partea tatălui.

29
Sfântul Valeriu, ep.
*
30
Sfânta Martina, fc. m.
*
30
Sfânta Olga, fc.
*
31
Sfântul Ioan Bosco, pr. **

S-a născut la data de 16 august 1815, la Becchi, în Castelnuovo d=Asti. Tatăl său, Francesco, se căsătorise pentru a doua oară, cu Margareta Occhiena, şi l-a lăsat orfan la vârsta de doar 2 ani. Cu toate constrângerile economice, mama, rămasă văduvă cu trei copii, din care unul născut dintr-o primă căsătorie, nu a voit să se recăsătorească pentru a se putea dedica în întregime lor.

31
Sfânta Marcela, văduvă
*
10
Sfântul Paul, primul pustnic
*
10
Sf. Grigore de Nyssa, ep.
Sfântul Grigore de Nissa, a fost cel mai profund gânditor” dintre Sfinţii Părinţi greci ai secolului al IV-lea, putând fi asemănat cu Sfântul Toma de Aquino.
15
Sf. Arsenie, pustnic

Sfântul pustnic Arsenie, precum şi un sfânt martir Arsenie, amintit la 14 decembrie, asemenea tuturor bărbaţilor sfinţi, au arătat că o strălucită dovadă de bărbăţie este construirea cu elan a unei vieţii eroice şi pregătirea unei morţi sfinte.