en-USro-RO

| Login
16 aprilie 2021
Sfinti  »  Litera B   Search
 SF. Benedict, abate, patron al Europei
SF. Benedict, abate, patron al Europei
11 Iulie

Benedict s-a născut prin anul 470, la Norcia, la circa 80 km de Roma, într-o familie cu stare economică bună, care îşi putea permite să-l trimită în capitală, însoţit de credincioasa sa doică, pentru a se perfecţiona în studii fără să piardă bunele moravuri.

† BUNA-VESTIRE
† BUNA-VESTIRE
25 Martie
Datorită harului de a fi fost zămislită fără de păcatul strămoşesc, precum şi faptului de a-şi fi consacrat lui Dumnezeu fecioria ei, Maria a dovedit, în lumina credinţei, o înţelegere şi o supunere excepţional de aleasă şi de delicată”. (E. Schillebeeckx) 
Sf. Barnaba, ap. **
Sf. Barnaba, ap. **
11 Iunie

Cunoştinţele pe care le avem despre Barnaba provin aproape în întregime din Faptele Apostolilor. El s-a născut în Cipru, dar trăia la Ierusalim, unde îmbrăţişase creştinismul, devenind unul dintre cei mai înflăcăraţi creştini din comunitate. El îşi vânduse bunurile şi câştigul l-a pus la picioarele apostolilor.

SF. BARTOLOMEU, ap.
SF. BARTOLOMEU, ap.
24 August

Bartolomeu înseamnă fiul lui Tolmai, în timp ce adevăratul său nume era Natanael. Era originar din Cana Galileii.

Întâlnirea sa cu Isus este relatată în Evanghelia după Ioan (1,45-51). La invitaţia lui Filip de a-l urma pe Isus din Nazaret, în care el l-a recunoscut pe Mesia cel mult aşteptat, Natanael a răspuns că din Nazaret nu se putea aştepta nimic bun. Prietenul, însă, nu l-a lăsat în pace, lansându-i sfidarea de a merge să-l vadă cu proprii săi ochi. Natanael s-a hotărât să facă acest lucru mai mult pentru a-i face plăcere lui Filip decât în speranţa că va descoperi ceva important, dar, o dată aflat în faţa Maestrului, s-a simţit apostrofat: “Iată un adevărat izraelit în care nu este prefăcătorie”.

Sf. Beda Venerabilul, pr. înv.
Sf. Beda Venerabilul, pr. înv.
25 Mai

Beda, născut dintr-o familie umilă şi probabil orfan de ambii părinţi, la vârsta de 7 ani, a fost dus la mănăstire de rudele sale apropiate şi prezentat abatelui ca “oblat”, ferindu-l pe copil să devină servitor pe lângă vreun stăpân fără inimă şi asigurându-i în acelaşi timp o demnă formare umană şi creştină.

Sf. Benedict Iosif Labre
Sf. Benedict Iosif Labre
16 Aprilie

*

Sf. Benedicta, călug.
Sf. Benedicta, călug.
16 Martie
Fiică a unei familii înstărite din oraşul Assisi, a fost profund mişcată şi puternic atrasă de viaţa nouă pe care o începuseră concetăţenii ei, Francisc al lui Bernardone şi Clara Offreduccio; viaţă de sărăcie, de muncă, de iubire şi negrăită bucurie 
Sf. Beniamin, diacon m.
Sf. Beniamin, diacon m.
31 Martie
Acest nume atât de vechi ne aminteşte că, în faţa lui Dumnezeu, suntem cu toţi beniamini: „Cine va deveni ca un copil, acela va ajunge în împărăţia Tatălui”.  
Sf. Benignus, m.
03 Aprilie
Sf. Benone, ep.
Sf. Benone, ep.
16 Iunie
*
Sf. Bernadeta Soubirous, fc.
Sf. Bernadeta Soubirous, fc.
18 Februarie

Bernadeta Soubirous a fost canonizată sub numele de Maria Bernard; astfel se exprima legătura între numele Bernadeta şi numele Bernard. Acesta este un nume germanic, compus din: bero=urs şi hard= tare; la origine înseamnă urs puternic.

Sf. Bernard, abate, înv. **
Sf. Bernard, abate, înv. **
20 August

Bernard s-a născut în 1090, în castelul din Fontaine, aproape de Dijon, în regiunea Borgogne, în familia lui Tesselin şi Aletta de Montbard, un cuplu ideal şi profund creştin, în sânul căreia au fost şapte fii, şase băieţi şi o fată, şi în care au trăit ca într-un mic paradis. Faţă de Bernard, cel de-al treilea copil, mama a avut o grijă deosebită, simţind că el este un copil cu totul special; o afecţiune la care fiul a ştiut să răspundă la rândul său.

Sf. Bernardin din Siena, pr.
Sf. Bernardin din Siena, pr.
20 Mai

Bernardin s-a format de tânăr la şcoala Celui Răstignit. O anumită iconografie l-a pictat, eronat, ca pe un frate firav, cu o privire blândă şi dulce la cuvânt. Chiar dacă nu avea un fizic impunător, cu statura sa morală, acest fiu al sfântului Francisc a cutremurat timpul său, fiind un mare reformator nu numai în câmpul strict religios, ci şi în cel social şi politic.

Sf. Bertilla, călug.
Sf. Bertilla, călug.
20 Octombrie

Papa Ioan al XXIII-lea a ridicat-o la cinstea sfintelor altare pe o infirmieră decedată la vârsta de treizeci şi patru de ani, după ce, timp de şaptesprezece ani, a îngrijit cu dragoste nenumăraţi bolnavi, îndeosebi în timpul Primului Război Mondial, şi după ce ea însăşi a suportat două operaţii grele

Sf. Bibiana, fc.
Sf. Bibiana, fc.
02 Decembrie
Istoria acestei tinere şi mult venerate martire se împlineşte cu ultima persecuţie decretată şi coordonată de împăratul Flavius Claudius Iulian, care a renegat credinţa creştină şi a încercat să reinstaureze cultul păgân.
Sf. Blandina, m.
Sf. Blandina, m.
02 Iulie

*

Sf. Blaziu, ep. m. *
Sf. Blaziu, ep. m. *
03 Februarie

Despre acest sfânt armean, singura informaţie istorică certă, ajunsă până la noi, este că a fost martirizat pe când era episcop de Sebaste. Cât priveşte restul, trebuie să ne mulţumim cu foarte frumoasa relatare a pătimirii sale, din punct de vedere istoric puţin sigură, dar foarte interesantă

Sf. Bonaventura, ep. înv. **
Sf. Bonaventura, ep. înv. **
15 Iulie

S-a născut la Civita di Bagnoregio, lângă Viterbo, în 1221, în familia lui Giovanni di Fidanza, medic, şi Maria di Ritello. De copil s-a îmbolnăvit şi a fost în pericol de moarte. Mama sa i-a atribuit sfântului Francisc minunea vindecării sale. A studiat la umbra conventului franciscan al cetăţii şi apoi a studiat la Paris, devenind foarte curând maestru al artelor.

Sf. Bonifaciu, ep. m.
Sf. Bonifaciu, ep. m.
05 Iunie

Bonifaciu şi-a menţinut implicarea sa şi a reuşit, totodată, să transmită pasiunea sa chiar dincolo de hotarele provinciei sale bisericeşti. Regula sfântului Benedict era deja trăită în toate conventele şi călugării care n-o adoptau nu puteau să se numească benedictini, ci simpli canonici regulari care, la rândul lor, trebuiau să observe anumite norme; viaţa episcopilor şi a diecezelor lor îşi afla inspiraţia în Regula pastorală a sfântului Grigore, care, împreună cu evanghelia, a fost pusă pe umerii lor în timpul ceremoniei de hirotonire; se clarificase, în sfârşit, că ei trebuiau să menţină o strânsă legătură cu episcopul Romei. După ce şi-a împlinit misiunea, renunţând la scaunul din Köln, care i-a fost desemnat de un sinod cu aprobarea papei, pentru a nu alimenta aversiunea din partea francă, şi punându-l pe Lullo ca succesor al său la Mainz, Bonifaciu a voit să-şi păstreze ultimele energii pentru convertirea ţinutului strămoşilor săi, Saxonia.

Sf. Bretanion, ep. de Tomis *
Sf. Bretanion, ep. de Tomis *
25 Ianuarie
*
Pagina 1 din 2First   Precedentul   [1]  2  Urmatorul   Ultimul