en-USro-RO

| Login
16 aprilie 2021
Sfinti  »  Litera F   Search
Sf. Faustina Kowalska, călug.
Sf. Faustina Kowalska, călug.
05 Octombrie

Sf. Faustina Kowalska a avut o devoţiune specială pentru Neprihanita Fecioară, faţă de Euharistie şi Spovadă, ceea ce a condus-o la o viaţă interioară mistică profundă.

Sf. Fecioară Maria de la Fatima *
Sf. Fecioară Maria de la Fatima *
13 Mai

Preacurata Fecioară Maria se arată în ziua de 13 mai la trei copii portughezi, care îşi păşteau oile în locul numit Conca di Iria.

Sf. Fecioară Maria, Regina Rozariului **
Sf. Fecioară Maria, Regina Rozariului **
07 Octombrie

Rugăciunea Rozariului este izvorâtă din dragostea creştinilor faţa de Maica Domnului. Ea constă în împletirea unei coroane de roze spirituale, prin recitarea a 15 decade formate din câte un „Tatăl Nostru”, zece „Bucură-te, Marie” şi, în încheiere, „Slavă Tatălui”.

Sf. Felix de Valois, pustnic
Sf. Felix de Valois, pustnic
20 Noiembrie
Felix, fiul unei familii nobile din Valois, renunţând la comodităţile oferite de situaţia lui, s-a retras într-o pădure, spre a-şi afla pacea sufletului în desăvârşita unire cu Dumnezeu, petrecându-şi viaţa în rugăciune şi în muncă.
Sf. Felix, ep.
Sf. Felix, ep.
06 Iulie

Felix este unul dintre marii episcopi din părţile Franţei, în perioada de după încreştinarea francilor. Atunci, episcopii îndeplineau nu numai activităţile religioase, dar erau, în acelaşi timp, şi conducători civili şi militari, iar în caz de război, deveneau comandanţi de oşti.

Sf. Felix, pr. m.
Sf. Felix, pr. m.
30 August

După autorul unei Passio - „Istorie a suferinţelor” - scrisă în secolul al VII-lea, când cultul lor era în plină înflorire, Felix a fost un preot al Bisericii din Roma, condamnat la moarte în timpul persecuţiei lui Diocleţian. Pe când se îndrepta spre locul execuţiei, pe drumul care duce la Ostia, din mulţimea de fraţi în credinţă, dar şi de curioşi, s-a desprins un necunoscut ce s-a îndreptat spre convoiul ce înainta încet; a ajuns la un pas de ostaşii însărcinaţi cu îndeplinirea sentinţei, a strigat cu glas puternic că şi el este creştin şi că vrea să aibă aceeaşi soartă ca şi preotul Felix. A fost ascultat pe loc. După ce i-au tăiat capul lui Felix, cu aceeaşi sabie au retezat şi capul cutezătorului care a îndrăznit să sfideze legile împăratului. Dar cine era el? Nimeni dintre cei prezenţi nu-l cunoştea şi, pentru aceasta, comandantul ostaşilor a însemnat unus adauctus, „unul care s-a adăugat”, de unde şi numele de Adauctus, eo quod sancto Felici auctus sit ad coronam martyrii – „deoarece s-a alăturat de sfântul Felix la coroana martiriului”.

Sf. Ferdinand, rege
Sf. Ferdinand, rege
30 Mai

Prenumele Ferdinand este de origine germanică; se compune din două elemente: frithu = pace (de unde, Friede în germană) şi nanths = curajos; împreună au înţelesul de: om curajos în a face pace, în a menţine pacea. Sfinţii au realizat în modul cel mai desăvârşit acest ideal, mergând pe drumul care aduce pacea cu Dumnezeu, cu oamenii şi cu noi înşine.

Sf. Fidel din Sigmaringen, pr. m.
Sf. Fidel din Sigmaringen, pr. m.
24 Aprilie

"Sfântul Fidel revărsa plinătatea carităţii sale în întărirea şi ajutorarea aproapelui, îmbrăţişa cu inimă paternă pe toţi cei suferinzi, susţinea numeroşi săraci cu pomenile adunate din toate părţile. Alina singurătatea orfanilor şi a văduvelor, procurându-le ajutorul de la cei puternici şi de la principi. Îi ajuta fără să obosească pe prizonieri, cu toate mângâierile spirituale şi trupeşti de care era capabil, vizita cu multă preocupare pe bolnavi, îi încuraja, îi împăca cu Dumnezeu, îi întărea pentru a înfrunta ultima bătălie. Acest bărbat, Fidel, în nume şi în fapt, a excelat în apărarea neîncetată a credinţei...“.

Sf. Filip Neri, pr.
Sf. Filip Neri, pr.
26 Mai

Filip a fost un mare reformator, dar în felul său. El, care îl iubea aşa de mult pe Savonarola până la a-l considera un sfânt şi a-i citi scrierile, a adoptat pentru sine un stil diferit: violenţei profetului compatriot, el îi prefera fermitatea înveşmântată în caritate, o caritate îmbrăcată, la rândul ei, într-un umor sănătos. El lupta împotriva abuzurilor mai mult cu exemplul decât cu cuvântul; respecta instituţiile, dar nu aştepta prea mult de la ele. Obişnuia să spună: “Este posibil să restaurezi instituţiile prin sfinţenie, dar nu să restaurezi sfinţenia prin instituţii”

Sf. Filip, ap.
Sf. Filip, ap.
03 Mai

Filip din Betsaida era pescar şi, la chemarea lui Isus, l-a urmat cu promptitudine. Întâlnindu-l pe Bartolomeu, care era din acelaşi ţinut, l-a informat cu mult entuziasm că l-a aflat pe Mesia cel promis de profeţi. La răspunsul plin de neîncredere al prietenului său, el nu a dat înapoi, ci i-a propus să meargă şi să-l vadă cu proprii ochi.

Sf. Filomena
Sf. Filomena
05 Iulie

*

Sf. Flavian
Sf. Flavian
22 Decembrie

*

Sf. Florenţa
01 Decembrie
*
Sf. Florian, m.
Sf. Florian, m.
04 Mai

Despre Sfântul Florian nu se cunoaşte decât faptul că a fost martirizat prin înecare în apele râului Anisus (provincia Noricum, Austria de astăzi), în timpul împăratului Diocleţian.

Sf. Francisc Borgia, pr.
Sf. Francisc Borgia, pr.
10 Octombrie

Francisc s-a dovedit un neobosit şi excepţional organizator al vieţii spirituale, intelectuale şi misionare a tânărului ordin al Societăţii lui Isus; el este fondatorul primului colegiu iezuit, după care a întemeiat alte douăzeci, numai în Spania.

Sf. Francisc Caracciolo, pr.
Sf. Francisc Caracciolo, pr.
04 Iunie

După un an de noviciat, Ascaniu Caracciolo a depus voturile călugăreşti, luându-şi numele de Francisc. Această mică congregaţie, care îşi stabileşte reşedinţa într-o casă mică din apropierea Bisericii della Misericordia, în anul 1593, a ţinut prima adunare generală, în cadrul căreia Francisc a fost obligat să primească oficiul de superior general. Între timp, tânăra congregaţie a deschis o casă la Roma. După ce a expirat termenul oficiului de superior general, Francisc se duce în Spania, unde întemeiază un centru al Congregaţiei la Valadolid şi un colegiu la Alcala; apoi a îndeplinit oficiul de maestru de novici la Madrid, după care a fost rechemat la Neapole, ca superior al Mănăstirii Santa Maria Maggiore.

Sf. Francisc de Paola, pustnic *
Sf. Francisc de Paola, pustnic *
02 Aprilie

El cunoştea foarte bine inima omului: dificultăţile deseori se nasc din neînţelegeri şi pun în pericol convieţuirea paşnică chiar între persoane total dăruite lui Dumnezeu. Numai caritatea poate să menţină vie fraternitatea, dar ea însăşi cere iertare.

Sf. Francisc din Assisi **
Sf. Francisc din Assisi **
04 Octombrie

Sfântul Francisc este cel mai mare sfânt de la sfârşitul evului mediu, o “figură apărută complet din har şi din interioritatea sa, fără a putea fi explicată prin ambientul spiritual din care provenea. Şi totuşi, tocmai el, într-un mod care se poate defini providenţial, a dat răspunsul la întrebările cele mai profunde ale timpului său”. Şi nu numai, dar punând într-o lumină clară în viaţa sa principiile universale ale evangheliei, prin amabilitatea şi simplitatea sa dezarmantă, fără să impună vreodată ceva cuiva, a avut o influenţă extraordinară, care durează nu numai în lumea creştină, dar şi în afara ei. Se poate spune că Francisc face parte din patrimoniul umanităţii.

Sf. Francisc Regis, pr.
Sf. Francisc Regis, pr.
16 Iunie

S-a născut într-un sătuc de la poalele Pirineilor, în ziua de 31 ianuarie 1597. Deşi tatăl şi unchiul său luaseră parte la luptele împotriva calvinilor, Francisc se arăta un suflet liniştit, gânditor şi pios. În rugăciunile sale, îi recomanda lui Dumnezeu pe toţi oamenii, fără deosebire de credinţa lor religioasă. La vârsta de 19 ani, intră în Colegiul Iezuiţilor din Toulouse, şi aici se hotărăşte să devină preot. Dorea din suflet să poată începe cât mai curând activitatea de preot şi, pentru aceasta, a renunţat la studiile pentru obţinerea dreptului de „profesor”. La 15 iunie 1631, celebrează prima Sfântă Liturghie. Este trimis în oraşul Montpellier, oraşul clinicilor şi al facultăţilor, în care calvinii angajau deseori discuţii savante şi furtunoase cu preoţii şi credincioşii catolici. Francisc începe să arate, prin expuneri simple, adevărurile de credinţă. Deşi vocea îi era slabă şi cuvintele folosite de el cu totul obişnuite, deseori cei care-l ascultau izbucneau în lacrimi de căinţă, simţind că, prin acel umil predicator, le vorbeşte Dumnezeu. Îi cunoştea personal pe săracii, bolnavii şi deţinuţii din Montpellier; le scutura paturile şi le primenea cu mâinile lui, şi nu se ruşina să cerşească pentru ajutorul lor. În ajun de sărbători şi de duminici, mergea pe la casele bogaţilor, le ura sărbători fericite, iar la urmă întreba dacă nu cumva au disponibilă o pasăre pentru bolnavii săi. Astfel de purtare a readus la sânul Bisericii Catolice mulţi calvini. Pentru ei, Francisc a întemeiat multe asociaţii euharistice, prin care dorea să-i ţină cât mai aproape de izvorul tăriei şi al bucuriei creştine.

Sf. Francisc Xaveriu, pr. **
Sf. Francisc Xaveriu, pr. **
03 Decembrie
La 7 aprilie 1506, în castelul Xavieri din Navarra, regiune în Nordul Spaniei, la poalele Munţilor Pirinei, s-a născut fiul soţilor Juan de Jassu şi Maria de Azpilcuea, căruia i s-a dat numele Francisc şi care avea să devină apostolul Indiei Orientale, al insulelor Malacca şi Molusce şi al Japoniei, Sfântul Francisc Xaveriu, patronul misiunilor.
Sf. Francisca Cabrini
Sf. Francisca Cabrini
22 Decembrie
Francisca Cabrini s-a născut într-o mică localitate aparţinând de oraşul Lodi, lângă Milano, în anul 1850, fiind ultimul dintre cei treisprezece copii ai unei familii sărace.
Sf. Francisca Romana, călug.
Sf. Francisca Romana, călug.
09 Martie
Născută în anul 1384, dintr-o familie nobilă, a primit o educaţie elevată pentru o copilă din acel timp. Se pricepea la artă şi la literatură şi cunoştea bine Divina comedie.Creştină convinsă, admira viaţa din mănăstiri, dar drumul ei a fost căsătoria. 
Sf. Frederic, ep. m.
Sf. Frederic, ep. m.
18 Iulie

Istoria ne arată însă că mulţi dintre cei cu astfel de nume au fost războinici aprigi, uneori sângeroşi. Sfântul episcop Frederic, primind să apare cu preţul vieţii sale demnitatea şi puritatea vieţii de familie, a contribuit la apărarea unuia dintre principalele izvoare ale păcii.

Sfântul Fabian, pp. m. *
Sfântul Fabian, pp. m. *
20 Ianuarie

Ales în anul 236 ca episcop al Bisericii din Roma, a primit cununa martiriului în anul 250, la începutul prigoanei lui Decius, după cum dă mărturie sfântul Ciprian, şi a fost înmormântat în cimitirul lui Calixt.

Sfântul Felix de Nola, ep.
Sfântul Felix de Nola, ep.
14 Ianuarie
*
Sfântul Francisc de Sales, ep. înv. **
Sfântul Francisc de Sales, ep. înv. **
24 Ianuarie

În 1567, s-a născut Francisc, fiu al domnului de Boisy din vechiul castel din Sales, un om dintr-o bucată, credincios Bisericii Catolice conform cu tradiţia familiei sale nobile şi a ducatului său. Francisc a fost educat creştineşte în ambientul nobil al familiei sale. Când a sosit timpul să-şi lase casa pentru a urma studiile superioare, ţinta a fost Parisul

Ss. Cei Şapte Fii ai Sf. Felicitas, m.
Ss. Cei Şapte Fii ai Sf. Felicitas, m.
10 Iulie

Este un fapt sigur că împreună cu Sfânta Felicitas au fost efectiv şapte martiri, ale căror nume sunt amintite de Martirologiul Roman, cu specificarea modului în care au suferit moartea de martiri. „La Roma se sărbătoreşte moartea glorioasă a şapte sfinţi fraţi martiri, fii ai Sfintei martire Felicitas; ei sunt: Ianuariu, Felix, Filip, Silvan, Alexandru, Vitale şi Martian; cu toţii au fost martirizaţi în timpul împăratului Antoniu, pe când prefect al Romei era Publius.