en-USro-RO

| Login
9 mai 2021
Sfinti  »  Litera G   Search
Sf. Gabriel al Maicii Îndurerate, călug.
Sf. Gabriel al Maicii Îndurerate, călug.
27 Februarie

Francisc şi-a făcut pregătirea intelectuală la Fraţii Şcolilor Creştine şi apoi la iezuiţi, sub îndrumarea cărora a rămas până la vârsta de 18 ani, când a luat hotărârea de a intra în Ordinul Pasioniştilor .

Sf. GABRIEL, arhanghel
Sf. GABRIEL, arhanghel
29 Septembrie

Sfântul Gabriel, „cel care stă în faţa lui Dumnezeu”, este mesagerul prin excelenţă al descoperirilor divine. Lui i-a fost încredinţată vestirea naşterii Înainte-Mergătorului lui Mesia, Ioan, fiul lui Zaharia şi al Elisabetei. Tot lui i-a revenit misiunea cea mai înaltă atribuită vreodată unei făpturi: vestirea întrupării Fiului lui Dumnezeu. El se bucură de o cinstire deosebită chiar şi din partea mahomedanilor.

Sf. Gal, ep.
Sf. Gal, ep.
01 Iulie

Tânărul Gal, pentru pietatea, înţelepciunea şi energia de care a dat dovadă, este ales şi pregătit să devină episcop de Clermont (Franţa).

Sf. Gemma Galgani, fc.
Sf. Gemma Galgani, fc.
11 Aprilie
*
Sf. Gerard Maiella, călug.
Sf. Gerard Maiella, călug.
11 Octombrie

Sfântul Gerard Maiella este foarte popular în părţile de sud ale Italiei, unde s-a născut şi a trăit şi unde este invocat în chip deosebit de femeile care se pregătesc să devină mame.

Sf. Gerard, ep. m.
Sf. Gerard, ep. m.
24 Septembrie

A fost mai întâi călugăr în mănăstirea benedictinilor din Veneţia. Cu prilejul unei călătorii la Locurile Sfinte, l-a întâlnit pe regele Ştefan, cu care s-a împrietenit şi care l-a rugat să vină în Panonia pentru a lucra la încreştinarea poporului său. Gerard a primit şi, ulterior, a fost numit episcop de Morisena, cetate veche ce a existat în secolele al X-lea şi al XI-lea pe locul unde astăzi se află oraşul Cenad; aici se văd încă ruinele Mănăstirii „Sf. Ioan Botezătorul”, mănăstire zidită înainte de anul 1002, şi nu este exclus ca Sfântul Gerard să fi locuit între zidurile ei. Pe când se îndrepta spre oraşul Alba Regia (astăzi, Székes Fehérvár în Ungaria), a fost atras într-o cursă de câţiva duşmani înverşunaţi ai noii religii, bătut cu pietre şi apoi străpuns cu suliţa, undeva pe malul Dunării, în anul 1047, devenind astfel primul martir al Bisericii din Ungaria.

Sf. Gertruda, fc. *
Sf. Gertruda, fc. *
16 Noiembrie
Gertruda povesteşte experienţa sa mistică. Iluminările divine, pătrunzând în inima acestei femei, au transformat-o în profunzime şi au armonizat în ea, într-o manieră minunată, darurile naturale şi supranaturale, făcând din ea o autentică “mesageră” a iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni.
Sf. Gheorghe, m.
Sf. Gheorghe, m.
23 Aprilie

Sfântul Gheorghe este un martir al secolului al III-lea sau al IV-lea, cu siguranţă, însă, înainte de edictul lui Constantin. Ştim că a existat datorită unei foarte vechi biserici ridicate în cinstea sa la Lidda-Diospolis, în Palestina. Dincolo de faptul existenţei sale, nu avem certitudini despre acest sfânt şi, de aceea, trebuie să ne mulţumim cu ceea ce ne povesteşte passio, nesigur din punct de vedere istoric, scrisă B se spune B de un aghiotant al său pe nume Pasicrate.

Sf. Gherman, ep.
Sf. Gherman, ep.
28 Mai
Sf. Ghizela, regină
Sf. Ghizela, regină
07 Mai

Sfânta Gisela este fiica lui Henric al II-lea de Bavaria şi a Giselei de Bourgogne, soră a Sfântului Henric, împărat al Germaniei, şi soţie a Sfântului Ştefan, regele Ungariei.

Sf. Grigore al VII-lea, pp.
Sf. Grigore al VII-lea, pp.
25 Mai

Toată învăţătura sa este centrată pe realitatea lui Cristos, Dumnezeu adevărat şi om adevărat: el poate toate, dar s-a făcut slab şi sărac pentru a da tuturor o încurajare, un exemplu şi harul umilinţei. În raport cu măreţia lui Cristos, fiecare putere regală devine relativă. De aici derivă, în special, o concepţie foarte exigentă despre preot, ministrul lui Cristos în Biserica sa. În expunerea acestei doctrine, el foloseşte accente pe care le putem califica drept mistice. Vorbeşte despre rugăciunile pe care sfinţii le fac pentru noi. În ceea ce o priveşte pe Maria, el nu evocă numai rugăciunile, dar şi meritele. Toate eforturile sale, ca reformator, le vede destinate să pregătească împărăţia escatologică pe care Cristos, la sfârşitul veacurilor, o va pune în mâinile Tatălui.

Sf. Grigore cel Mare, pp. înv. **
Sf. Grigore cel Mare, pp. înv. **
03 Septembrie

Grigore, întotdeauna atent la planurile pe care Dumnezeu le are cu sine, a exercitat funcţiile cele mai înalte în Biserică şi, suplinind carenţele altora, a intervenit chiar şi în sectorul civil, dar cu conştiinţa clară că îşi împlineşte o datorie şi că este un simplu “slujitor al slujitorilor lui Dumnezeu”.

Sf. Grigore de Nyssa, ep.
Sf. Grigore de Nyssa, ep.
10 Ianuarie
Sfântul Grigore de Nissa, a fost cel mai profund gânditor” dintre Sfinţii Părinţi greci ai secolului al IV-lea, putând fi asemănat cu Sfântul Toma de Aquino.
Sfânta Genoveva, fc.
Sfânta Genoveva, fc.
03 Ianuarie

S-a născut la Nanterre (aproape de Paris), în jurul anului 422. La vârsta de 6 ani, a fost consfinţită lui Dumnezeu de către Sf. Gherman de Auxerre, care era în trecere spre Anglia, unde se răspândise foarte mult erezia pelagiană

Sfântul Grigore de Nazianz
Sfântul Grigore de Nazianz
02 Ianuarie

Sf. Grigore de Nazianz era născut la Arianze, în Capadocia, astăzi Asia Mică. A făcut studii strălucite la Atena, unde a legat o strânsă prietenie cu viitorul Vasile cel Mare

Sfinţii Gaspar, Melchior şi Baltazar, magi
Sfinţii Gaspar, Melchior şi Baltazar, magi
06 Ianuarie

Magii, prin venirea lor la Cristos, proclamă solemn că Evanghelia trebuie să fie vestită tuturor popoarelor.