en-USro-RO

| Login
1 martie 2021
Sfinti  »  Litera P   Search

Cautare Sfinti

Indice Alfabetic Sfinti

A B C D E F G H I Î J K L M N O P R S Ş T Ț U V X Z

Calendarul zilei

Sf. Petru Iulian Eymard, pr. *
Sf. Petru Iulian Eymard, pr. *
02 August

Când Eymard a primit pentru prima dată sfânta Împărtăşanie, a realizat cu Isus un raport profund, cum ne transmite într-una dintre scrierile sale: “Împărtăşania euharistică ne dezvăluie prin simţăminte mai mult decât prin raţionament tot ceea ce este Domnul. Prin aceasta, noi avem cu el raporturi mai intime, raporturi care produc cunoaşterea adevărată şi profundă a ceea ce el este. Prin aceasta, Isus ni se arată în modul cel mai complet. Credinţa este lumină; comuniunea este lumină şi sentiment. Sufletul umil şi recules simte în interiorul său o tresărire cauzată de prezenţa lui Isus Cristos... El simte o plăcere, o uşurare, o dulceaţă, o forţă de unire, de adeziune la Dumnezeu, care nu vine de la el însuşi; îl simte pe Isus în toată fiinţa sa”

Sf. Petru, ap.
Sf. Petru, ap.
29 Iunie

Petru, născut la Betsaida Galileii, fiul lui Ioan sau Iona, fratele lui Andrei, căsătorit, locuia la Cafarnaum când l-a cunoscut pe Învăţătorul. În evanghelii, nu a fost niciodată precizat numele soţiei sau al fiilor, dar este pomenită soacra, vindecată în mod miraculos de Isus.
Petru şi Andrei au pus pe picioare, împreună cu Iacob şi Ioan, ceea ce astăzi am numi o mică, dar eficientă industrie de pescuit. Săpături recente la Cafarnaum au adus la lumină ceea ce ar fi fost casa lui Petru. E foarte mare, aproape de lac şi, ca şi sinagoga, este situată în afara aglomeraţiei de cocioabe care formau oraşul. Semne că familia lui Petru o ducea destul de bine din punct de vedere economic.
În prima sa întâlnire cu Isus, au putut fi auzite cuvintele: “Tu eşti Simon, fiul lui Ioan; te vei numi Chefa, adică Petru” (In 1,42). A-i da un nume nou însemna a-i indica misiunea pentru care a fost destinat.
Nu ştim ce a înţeles atunci cel interesat. Desigur, acea întâlnire a confirmat ceea ce îi spusese fratele: “L-am aflat pe Mesia!” (In 1,41) Amândoi s-au întors la pescuit, deoarece era necesar să ducă mai departe afacerea familiei, dar imediat ce era posibil, se întorceau să-l audă pe Învăţătorul.

Sf. Pius al V-lea, pp.
Sf. Pius al V-lea, pp.
30 Aprilie

Înţelegător cu cei umili, părintesc cu lumea simplă, dar sever cu cei care compromiteau unitatea Bisericii, nu a ezitat să o excomunice pe regina Angliei, Elisabeta I, şi să decreteze destituirea ei, fiind pe deplin conştient de consecinţele tragice pe care avea să le aibă acest gest pentru catolicii englezi. Pius al V-lea a murit la 1 mai 1572, la 68 de ani.

Sf. Pius al X-lea, pp.
Sf. Pius al X-lea, pp.
21 August

Pius al X-lea şi-a ales îndată, ca una dintre misiunile sale primare, formarea clerului atât în Dieceza de Roma, cât şi în afară. Acolo unde episcopii nu aveau mijloacele de susţinere a unui seminar diecezan, el şi-a asumat datoria de a construi şi susţine seminarii regionale, sub directa responsabilitate a Sfântului Scaun. La Roma, în afară de consolidarea studiilor în facultăţile pontificale existente, a fondat Institutul Biblic Pontifical. Pentru preoţi, a scris cunoscuta enciclică Haerent animo, care a devenit magna charta, din care s-au inspirat toţi formatorii din seminarii.

Sf. Pius din Pietrelcina, pr. **
Sf. Pius din Pietrelcina, pr. **
23 Septembrie

La 20 septembrie 1918, capucinul primeşte stigmatele pătimirii lui Cristos. Părintele Pius este vizitat de un mare număr de medici, suferind din cauza neînţelegerilor şi calomniilor pentru care trebuie să suporte inspecţii canonice infamante; fratele cu stigmate se declară “fiu al ascultării” şi suportă totul cu răbdare serafică. În sfârşit, este chiar suspendat a divinis, şi numai după câţiva ani, dezlegat de acuzele calomnioase, poate fi reintegrat în slujirea lui preoţească.

Sf. Policarp, ep. m. **
Sf. Policarp, ep. m. **
23 Februarie

Conform tradiţiei confirmate de Irineu, Tertulian şi Ieronim, el a fost făcut episcop de Smirna de însuşi sfântul Ioan, pe la anul 100. Sfântul Irineu spune că “el a fost ucenic al apostolilor şi familiar cu mulţi dintre cei care l-au văzut pe Domnul".

Sf. Ponţian, pp. m.*
Sf. Ponţian, pp. m.*
13 August
Sf. Priscilla
Sf. Priscilla
07 Iulie

*

Sf. Roza de Lima, fc. *
Sf. Roza de Lima, fc. *
23 August

Roza este prima sfântă canonizată a continentului latino-american, contemporană cu arhiepiscopul oraşului, sfântul Turibiu de Mongrovejo, care a avut bucuria de a-i administra Mirul şi de a o orienta pe calea sfinţeniei.

Sfânta Prisca, m.
Sfânta Prisca, m.
18 Ianuarie
*
Sfânta Priscilla, văduvă
Sfânta Priscilla, văduvă
16 Ianuarie
*
Sfântul Paul, primul pustnic
Sfântul Paul, primul pustnic
10 Ianuarie
*
Ss. 40 de soldaţi, m.
Ss. 40 de soldaţi, m.
10 Martie
În multe părţi ale Bisericii creştine, la 10 martie în Biserica de Apus, se comemorează amintirea unui grup de patruzeci de ostaşi, care, pentru credinţa lor statornică faţă de Cristos, au suferit moarte de martiri prin îngheţare într-un loc din părţile Armeniei. 
Ss. Perpetua şi Felicitas, m. **
Ss. Perpetua şi Felicitas, m. **
07 Martie
Perpetua era o tânără matroană, căsătorită şi cu un copil încă în faşă. Pentru rangul şi pentru inteligenţa ei, era foarte bine instruită, după cum rezultă din scrisorile sale. Familia ei era creştină, cu excepţia tatălui. 
Ss. Petru, m.
Ss. Petru, m.
02 Iunie

*

Ss. Placid şi îns., m.
Ss. Placid şi îns., m.
05 Octombrie

Viaţa Sfântului Placid este strâns legată de începuturile renumitului ordin călugăresc al benedictinilor. Placid este un nume necunoscut în onomastica modernă; el era folosit însă atât la vechii romani, cât şi în antichitatea creştină.

Ss. Prot şi Iacint, fraţi m.
Ss. Prot şi Iacint, fraţi m.
11 Septembrie

Sfinţii martiri Prot şi Iacint s-au bucurat de o cinstire deosebită în oraşul Roma, deşi se ştiau foarte puţine lucruri despre viaţa lor. Erau consideraţi ca fiind doi fraţi sclavi care au adus-o la credinţa în Cristos pe Sfânta Eugenia, martiră comemorată la 25 decembrie. Deoarece Passio Eugeniae, o scriere apărută mult mai târziu decât data morţii lor, cuprindea multe amănunte legendare, s-a pus la îndoială însăşi existenţa sfinţilor martiri, precum şi autenticitatea relicvelor păstrate în Biserica „Sfântului Ioan al Florentinilor”, relicve considerate a fi ale Sfântului Prot.

SS. PRUNCI NEVINOVAŢI, m.
SS. PRUNCI NEVINOVAŢI, m.
28 Decembrie

Uciderea pruncilor nevinovaţi este istorisită numai de Sfântul Matei, care se adresa, în primul rând, cititorilor evrei şi, prin aceasta, intenţiona să demonstreze mesianitatea lui Isus, deoarece în El se împlineau profeţiile de demult.

Pagina 2 din 2First   Precedentul   1  [2]  Urmatorul   Ultimul