en-USro-RO

| Login
16 aprilie 2021
Sfinti  »  Litera R   Search
Sf. RAFAEL, arhanghel
Sf. RAFAEL, arhanghel
29 Septembrie

Sfântul Rafael, amintit numai într-o singură carte a Sfintei Scripturi, este îngerul care 1-a întovărăşit pe tânărul Tobia în călătoria până la Ecbatana Mediei, l-a ajutat s-o ia de soţie pe Sara, fiica lui Raguel, şi l-a învăţat ce să facă pentru a vindeca orbirea tatălui său. Pentru aceste motive, Arhanghelul Rafael este invocat pentru ajutor şi ocrotire în timpul călătoriilor, pentru vindecarea bolilor de ochi şi pentru pregătirea de o căsătorie fericită. Sărbătorirea lui a fost introdusă în calendar în anul 1921 şi fixată la ziua de 24 octombrie, dar calendarul nou a transferat-o la 29 septembrie.

Sf. Raimund Nonnatus, călug.
Sf. Raimund Nonnatus, călug.
31 August

Raimund, rămânând mai multe luni ca ostatic, supus unor grele şi repetate torturi, a împlinit acest act nu numai pentru eliberarea unui creştin a cărui credinţă era în primejdie, ci, mai ales, pentru a încerca să vindece din rădăcină plaga sclavagismului, predicând Evanghelia chiar musulmanilor; el a repetat tentativa mişcătoare şi deloc inutilă, împlinită cu câţiva ani mai înainte de Sfântul Francisc de Assisi, urmându-l până la eroism pe învăţătorul care, pentru noi şi pentru a noastră mântuire, s-a coborât din cer, a pătimit şi s-a lăsat răstignit.

Sf. Regina, fc. m.
Sf. Regina, fc. m.
07 Septembrie

Regina şi se trage dintr-o familie bogată, dar a fost alungată din casa părintească şi este silită să-şi câştige pâinea prin păzirea oilor, deoarece a cerut să fie botezată de către doica ei, care era creştină.

Sf. Richard, rege
Sf. Richard, rege
07 Februarie

Tot din părţile Nordului, mai precis din Anglia, este şi Sfântul Richard, despre care „Martirologiul Roman”, la ziua de 7 februarie, scrie: „La Lucca, în Toscana, înmormântarea Sfântului Richard, Regele Angliei, care a fost tatăl sfântului Villebald, episcop de Einchstadt, şi al sfintei Valburga, fecioară”.

Sf. Rita din Cascia, călug.
Sf. Rita din Cascia, călug.
22 Mai

Viaţa Ritei a fost o întreţesătură de fapte minunate, pe care tradiţia, din care avem puţine informaţii, ni le-a transmis; dar, ca în toate legendele, există, fără îndoială, un fond de adevăr.

Sf. Robert Bellarmin, ep. înv. *
Sf. Robert Bellarmin, ep. înv. *
17 Septembrie

Bellarmin era foarte conştient de darurile sale intelectuale, dar ca un bun iezuit, era, de asemenea, conştient că le primise din mâinile lui Dumnezeu şi trebuia să le fructifice pe toate şi numai pentru mai marea sa slavă.

Sf. Robert, ep.
Sf. Robert, ep.
07 Iunie
*
Sf. Rogaţian, m.
Sf. Rogaţian, m.
24 Mai
Sf. Roman, abate
Sf. Roman, abate
28 Februarie
Nefiind mulţumit de simpla respectare a regulii aspre ce se păstra în mănăstire, cu permisiunea abatelui, Roman şi-a luat un exemplar din Sf. Scriptură şi uneltele de lucru pe spate şi s-a afundat într-o regiune neexplorată a Munţilor Jura.
Sf. Romeo
05 Martie
Romeo este un supranume care se dădea tuturor celor ce se duceau în pelerinaj la Roma; prin extindere, se acorda celor care vizitau unul sau mai multe dintre locurile sfinte ale creştinătăţii. 
Sf. Romuald, abate
Sf. Romuald, abate
19 Iunie

În timpuri de criză, când Cuvântul nu mai era ascultat, s-au ridicat giganţi ai sfinţeniei, care l-au impus cu elocvenţa vieţii. În dorinţa de a evangheliza din nou creştinismul medieval al timpului lor, Bernard de Clairvaux a simţit că trebuie să reformeze viaţa cenobitică a monahilor, Norbert de Xanten, să înnoiască viaţa apostolică a clerului diecezan şi Romuald, să readucă strălucirea spiritului genuin al pustnicilor din vechime.

Sf. Romulus
24 Martie
*
Sf. Roza din Viterbo, fc.
Sf. Roza din Viterbo, fc.
04 Septembrie

*

Sf. Roza Venerini, călug.
Sf. Roza Venerini, călug.
07 Mai
Sf. Rozina
Sf. Rozina
11 Martie
*
Sf. Rufin, m.
14 Iulie

Rufin era un supranume roman, provenind de la adjectivul rufus = roşcat; din supranume sau poreclă, a rămas ca nume de familie, apoi s-a folosit şi ca prenume.

Sfântul Raymund de Penyafort, pr.
Sfântul Raymund de Penyafort, pr.
07 Ianuarie

S-a născut în jurul anului 1175, în apropiere de Barcelona. A devenit canonic al Bisericii din Barcelona, apoi a intrat în Ordinul Fraţilor Predicatori. Din porunca papei Grigore al IX-lea, a realizat un corp de decretalii. A fost ales superior general al Ordinului său. Timp de doi ani a vizitat provincii şi mănăstiri ale Ordinului, apoi a demisionat. Dintre scrierile sale, cea mai de seamă este Summa casuum, destinată confesorilor, prima lucrare de acest gen. A murit în anul 1275.