en-USro-RO

| Login
9 mai 2021
Sfinti  »  Octombrie   Search
31
Sf. Urban, m.

*

30
Sf. Alfons Rodriguez, călug.

Sfântul Alfons de Rodriguez a fost călugăr iezuit. Timp de treizeci de ani, a îndeplinit funcţia de portar la Colegiul Monte Sion din însorita insulă a Mediteranei, Palma de Mallorca, unde şi-a meritat dragostea şi preţuirea din partea elevilor şi a locuitorilor oraşului prin înţelepciunea, bunătatea şi răbdarea lui îngerească

29
Sf. Narcis, patriarh de Ierusalim

Sfântul Narcis este al treizecilea episcop al Ierusalimului, chemat să păstorească această venerabilă Biserică în anul 195, pe când avea vârsta de aproape o sută de ani.

28
SF. IUDA, ap.

Sf. Iuda are şi el un supranume: Tadeul, care înseamnă mărinimos. După o tradiţie culeasă de istoricul Nichifor Calist, apostolul Iuda a evanghelizat Palestina, Siria şi Mesopotamia şi a murit martir la Edesa.

28
SF. SIMON, ap.

Simon este supranumit Canaaneul sau Zelotul, doi termeni care au aceeaşi semnificaţie, adică om plin de zel. Unii se gândesc că un atare titlu i-a fost atribuit datorită ataşamentului său faţă de legea şi de tradiţiile iudaice.

27
Sf. Sabina, m.

În această zi un grup de trei martiri: Sfânta Sabina, Sfânta Cristela şi Sfântul Vincenţiu, care au fost torturaţi şi executaţi în oraşul spaniol Ávila, pe vremea lui Diocleţian.

26
Sf. Dumitru, m.

Sărbătoarea Sfântului mucenic Dumitru este una dintre cele mai îndrăgite de către credincioşii din întreg Răsăritul creştin, iar numele Dumitru este purtat, în diferite variante, de către foarte mulţi bărbaţi.

25
Ss. Crisant şi Daria, soţi m.

Istorisirea martiriului Sfântului Crisant şi al soţiei sale, Daria, le-a dat scriitorilor bisericeşti prilejul de a expune pe larg frământările sufleteşti şi încercările prin care aveau de trecut cetăţenii romani din înalta societate în drumul spre Cristos.

24
Fer. Alois Guanella

*

24
Sf. Anton M. Claret, ep. *

Anton Maria Claret a trăit într-o epocă de mari transformări sociale şi politice, când Europa se zbătea între rezistenţele conservatoare şi tendinţele progresiste şi liberale care au pornit la drum o dată cu Revoluţia Franceză.

23
Sf. Sorin, ep.

*

23
Sf. Ioan de Capistran, pr.

Istoria a recunoscând în sfântul Ioan de Capistran apostolul Europei care, fără un om cu un temperament ca al său, probabil ar fi cunoscut timpuri destul de triste.

22
Sf. Maria Salome

Maria Salome a fost soţia pescarului galilean Zebedeu și mama apostolilor Ioan şi Iacob. Se presupune că Maria Salome a depus o grijă şi o activitate remarcabile în viaţa micii comunităţi apostolice în timpul lui Isus.

21
Sf. Celina, călug.

Sfânta Celina este una dintre ucenicele şi prietenele Sfintei Genoveva, patroana venerată a oraşului Paris.

21
Sf. Ursula şi îns., m.

rRpândirea cultului Sfintei Ursula este alegerea ei ca patroană a institutului întemeiat în 1530 de către Sfânta Angela Merici (vezi 27 ianuarie), pentru formarea culturală şi religioasă a tinerelor din păturile sărace, aşa-numitele „călugăriţe ursuline”.

20
Sf. Bertilla, călug.

Papa Ioan al XXIII-lea a ridicat-o la cinstea sfintelor altare pe o infirmieră decedată la vârsta de treizeci şi patru de ani, după ce, timp de şaptesprezece ani, a îngrijit cu dragoste nenumăraţi bolnavi, îndeosebi în timpul Primului Război Mondial, şi după ce ea însăşi a suportat două operaţii grele

20
Sf. Irina din Portugalia, fc. m.

Amintirea tinerei fecioare din secolul al VII-lea, care, prin viaţa ei curată şi prin moartea tragică ce i-a adus sfârşitul, a făcut ca numele de Irina să fie între cele mai răspândite nume atât în Portugalia, cât şi în Spania.

19
Sf. Ioan de Brébeuf, pr. şi îns., m. *

Iezuiţii francezi şi italieni, care au semănat evanghelia în Canada, au fost singurii apărători ai indigenilor, chiar şi atunci când aceştia îi tratau ca pe nişte duşmani, nereuşind să distingă între misionarii purtători ai iubirii creştine şi ceilalţi europeni care căutau doar bani.

19
Sf. Paul al Crucii, pr. *

Sfântul Paul al Crucii s-a născut la Ovada, în Piemonte, și la 19 ani, după un dialog cu un preot, a simţit chemarea lui Dumnezeu de a-l urma .

18
SF. LUCA, ev.

Sf. Luca este  “medicul drag” (Col 4,14), discipol şi tovarăş al lui Paul în călătoriile sale apostolice, fidel lui până la ultima încarcerare în închisoarea romană (2Tim 4,11).

17
Sf. Ignaţiu din Antiohia, ep. m. **

Se ştie că el a fost al treilea episcop de Antiohia, după sfântul Petru şi Evodiu. Era foarte respectat în întreaga Asie Mică. Când s-a răspândit ştirea despre condamnarea sa, şi el a întreprins călătoria spre Roma, escortat de circa zece gărzi, Bisericile şi-au trimis episcopii cu câte un reprezentant din respectivele comunităţi în fiecare oraş unde nava trebuia să oprească. Toţi voiau să-i aducă un ultim “adio” omului apostolic şi să asculte ultimele sale cuvinte.

16
Sf. Margareta M. Alacoque, călug.

Margareta Maria Alacoque a devenit celebră prin devoţiunea către Inima lui Isus, aşa de răspândită în Biserica Catolică.

16
Sf. Hedviga, călug.

Hedviga era convinsă că numai creştinismul, pătrunzând în conştiinţa poporului ei, ar fi putut asigura un viitor de pace în Silezia. S-a străduit atunci în toate felurile să-l determine pe soţul ei să favorizeze întemeierea de biserici şi mănăstiri.

15
Sf. Tereza din Avila, fc. înv. **

Tereza, femeie în atâtea aspecte extraordinară, niciodată nu a pierdut contactul cu normalitatea vieţii, ştiind să conjuge cea mai înaltă contemplaţie cu acţiunea prudentă şi eficientă.

14
Sf. Calist I, pp. m. *

Papa Calist I a ales linia evanghelică, aceea a milostivirii şi a prudenţei, fără să se lase intimidat, şi nu a permis ca comunitatea creştină să devină o sectă de puritani.

13
Sf. Eduard, regele Angliei

Regele Eduard a cucerit inimile supuşilor săi, iar prin înţelepciunea sa, a dejucat cursele duşmanilor. Dragostea lui pentru pace era atât de mare, încât spunea că preferă să-şi piardă coroana mai degrabă, decât să verse sângele unui singur om.

12
Sf. Serafim, călug.

Deşi, prin mijlocirea Sfântului Serafim, Dumnezeu a împărţit multe haruri deosebite, el personal a avut parte de grele suferinţe sufleteşti, tulburări şi îndoieli ce l-au torturat până în clipa morţii.

11
Sf. Gerard Maiella, călug.

Sfântul Gerard Maiella este foarte popular în părţile de sud ale Italiei, unde s-a născut şi a trăit şi unde este invocat în chip deosebit de femeile care se pregătesc să devină mame.

10
Sf. Francisc Borgia, pr.

Francisc s-a dovedit un neobosit şi excepţional organizator al vieţii spirituale, intelectuale şi misionare a tânărului ordin al Societăţii lui Isus; el este fondatorul primului colegiu iezuit, după care a întemeiat alte douăzeci, numai în Spania.

09
Sf. Ioan Leonardi, pr.

Carisma acestui reformator post-tridentin cu vederi foarte largi opera pentru asanarea tuturor componentelor Bisericii, în sintonie cu ceilalţi sfinţi contemporani lui, ca Filip Neri, Carol Borromeu, Iosif de Calasanz.

09
Sf. Dionisie, ep. şi îns., m.

Conform tradiţiei, Dionisiu era unul dintre cei şapte episcopi pe care Biserica din Roma i-a trimis în Galia în secolul al III-lea. Ajuns episcop de Lutetia, actualul Paris, care în acel timp era ceva mai mare decât un sat, a încreştinat regiunea şi a organizat Biserica.

08
Sf. Ioan Calabria

Umilirile si dificultățile de orice natură contribuiau, împreună cu harul lui Dumnezeu, la maturizarea în el, a unui spirit de credință și de abandon în mâinile Divinei Providențe.

07
Sf. Fecioară Maria, Regina Rozariului **

Rugăciunea Rozariului este izvorâtă din dragostea creştinilor faţa de Maica Domnului. Ea constă în împletirea unei coroane de roze spirituale, prin recitarea a 15 decade formate din câte un „Tatăl Nostru”, zece „Bucură-te, Marie” şi, în încheiere, „Slavă Tatălui”.

06
Sf. Bruno, pr. *

Bruno s-a născut la Köln, în jurul anului 1035, din familia nobilă Hartenfaust, şi, după primele studii în oraşul său, a fost trimis la cea mai bună universitate din regiune, Şcoala Episcopală din Reims, pentru a trece apoi la prestigioasa şcoală din Tours, unde a şi ajuns maestru în filozofie. Întors în patrie, a studiat teologia şi a fost sfinţit preot. Nu a rămas însă mult timp aici, pentru că episcopul din Reims, în 1056, l-a voit mai întâi profesor în şcoala sa şi apoi rector, când maestrul, şi el purtând numele de Bruno, care ocupa acest post, s-a retras în viaţa monastică.

05
Sf. Faustina Kowalska, călug.

Sf. Faustina Kowalska a avut o devoţiune specială pentru Neprihanita Fecioară, faţă de Euharistie şi Spovadă, ceea ce a condus-o la o viaţă interioară mistică profundă.

05
Sf. Alois Scrosoppi, pr.

Alois s-a remarcat printr-un spirit tăcut, meditativ şi smerit, o voinţă de granit şi o inimă sensibilă faţă de nevoile celor părăsiţi şi suferinzi.

05
Ss. Placid şi îns., m.

Viaţa Sfântului Placid este strâns legată de începuturile renumitului ordin călugăresc al benedictinilor. Placid este un nume necunoscut în onomastica modernă; el era folosit însă atât la vechii romani, cât şi în antichitatea creştină.

04
Sf. Francisc din Assisi **

Sfântul Francisc este cel mai mare sfânt de la sfârşitul evului mediu, o “figură apărută complet din har şi din interioritatea sa, fără a putea fi explicată prin ambientul spiritual din care provenea. Şi totuşi, tocmai el, într-un mod care se poate defini providenţial, a dat răspunsul la întrebările cele mai profunde ale timpului său”. Şi nu numai, dar punând într-o lumină clară în viaţa sa principiile universale ale evangheliei, prin amabilitatea şi simplitatea sa dezarmantă, fără să impună vreodată ceva cuiva, a avut o influenţă extraordinară, care durează nu numai în lumea creştină, dar şi în afara ei. Se poate spune că Francisc face parte din patrimoniul umanităţii.

03
Sf. Candida, m.

*

03
Ss. Martiri din Tomis *

Martirii cunoscuţi din actele amintite dovedesc existenţa unei comunităţi creştine bine închegate, cu slujitori ai altarului: episcopi, preoţi, diaconi, cântăreţi, cu credincioşi de diferite vârste şi profesiuni, provenind din rândurile militarilor, negustorilor, sclavilor veniţi din părţile Asiei Mici, Greciei, Iliriei, din Roma, precum şi băştinaşi ce au îmbrăţişat noua religie, vestitoare a mântuirii tuturor oamenilor prin Cristos.

02
Ss. Îngeri Păzitori

Sfântul Grigore cel Mare afirmă că aproape fiecare pagină a Sfintei Scripturi dă mărturie despre existenţa îngerilor. Noul Testament aminteşte prezenţa îngerilor în legătură cu întruparea şi naşterea Domnului nostru Isus Cristos, apoi la ispitirea lui Isus şi în Grădina Măslinilor.

01
Sf. Tereza a Pruncului Isus, fc. înv. **

Fiică a timpului ei, când ateismul îşi făcea drum în cultura europeană, ea, deşi trăia între zidurile Carmelului, “a avut o extraordinară înţelegere pentru necreştini, pentru necredincioşi şi chiar pentru cei excomunicaţi”. Tereza nu a ezitat să se aşeze la masă cu cei fără credinţă şi să-şi facă propriu chinul lor. Astfel, din gaura neagră a necredinţei, prin inima ei feciorelnică, prin inima ei de fecioară, strigătul îndurerat al acestui segment de umanitate urca până la ceruri.