en-USro-RO

| Login
25 octombrie 2020

Acesta este acel Nume preasfânt care a fost atât de mult dorit de părinţii noştri, cu atâtea nelinişti aşteptat, de atâtea încetineli întârziat, de atâtea suspine invocat, de atâtea lacrimi implorat, dar care numai în timpul harului ne-a fost dăruit. Ascunde, te rog, Doamne, numele atotputerniciei, să nu se audă numele răzbunării, să rămână numai numele dreptăţii. Dăruieşte-ne numele milostivirii, să răsune numele lui Isus în urechile noastre, deoarece atunci vocea ta va fi dulce şi faţa ta senină.

Mare este, aşadar, fundamentul credinţei, numele lui Isus, care îi face lui Dumnezeu fii. Credinţa religiei catolice constă în cunoaşterea lui Isus Cristos şi în lumină, care este lumina sufletului, poarta vieţii, fundamentul mântuirii veşnice. Cine nu va avea această cunoaştere ori o va dispreţui se aseamănă ace luia care umblă prin bezna nopţii fără lumină şi, închi zându-şi ochii, înaintează grabnic spre locurile primej dioase şi, deşi se bucură de lumina minţii, urmează o călăuză oarbă, în timp ce voind să cunoască tainele cereşti, urmea ză propria raţiune, sau, neglijând temelia, încearcă să construiască o casă, sau, ocolind uşa, voieşte să intre prin acoperiş.

Acest fundament, aşadar, este Isus, lumină şi uşă, care s-a oferit pe sine ca şi cale celor rătăciţi, tuturor lumină a credinţei, prin care Dumnezeul cel necunoscut poate fi cunoscut; căutat, poate fi crezut; crezut, poate fi întâlnit. Acest fundament susţine Biserica zidită pe numele lui Isus. Acest nume este strălucirea predicatorilor, pentru ca inundaţi de lumină, să poată vesti şi asculta cuvântul său. Şi cum îţi explici atâta lumină răspândită în toată lumea şi atâta râvnă a credinţei, dacă nu din predicarea numelui lui Isus? Şi oare nu prin lumina şi deliciile acestui nume ne-a chemat Dumnezeu la lumina sa admirabilă? Iluminaţi de această lumină şi văzând în această lumină lumina, pe drept Apostolul poate spune: Odinioară eraţi întuneric, acum însă sunteţi lumină în Domnul ca să umblaţi ca fii ai luminii (Ef 5,8).

O, nume glorios, o, nume preamilostiv, o, nume iubitor şi vrednic de închinare! Prin tine fărădelegile ne sunt iertate, prin tine bolnavii sunt vindecaţi, prin tine cei copleşiţi de necazuri sunt întăriţi şi mângâiaţi! Tu eşti slava celor ce cred, tu eşti învăţătorul predicatorilor, tu eşti întăritorul celor ce muncesc, tu eşti susţinătorul celor care se clatină. Prin fervoarea ta ca de foc şi prin căldura ta, dorinţele se aprind, harurile implorate se obţin, sufletele contemplative sunt îmbătate şi tot prin tine se laudă toţi cei care au ajuns în slava cerească. Cu care, preadulce Isuse, fă ca prin preasfântul tău nume să domnim şi noi.