en-USro-RO

| Login
Saturday, April 17, 2021

SFÂNTUL LONGIN

 

 

După o veche tradiţie, acesta ar fi fost numele ostaşului trimis să se asigure că Isus cel răstignit pe cruce era mort cu adevărat. Pentru aceasta, şi-a ridicat suliţa şi, prin partea dreaptă a crucificatului, i-a străpuns inima. Sfânta Evanghelie notează că îndată a ieşit din coasta străpunsă sânge şi apă. Tradiţia adaugă că unele picături au căzut pe ochiul bolnav al lui Longin şi îndată el s-a simţit vindecat. În acel moment, a înţeles că răstignitul din faţa lui era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu; a cerut să fie numărat printre urmaşii lui Isus, a lucrat pentru răspândirea Evangheliei lui şi, apoi, cu bucurie, a primit moartea de martir. Pentru dovedirea adevărului acestor fapte nu s-a găsit nici un document şi, de aceea, în baza principiilor care stau la baza calendarului revizuit, Sfântul Longin nu mai este amintit. Istoria lui străveche rămâne însă o ilustrare emoţionantă a aceea ce s-a petrecut cu mii de suflete lipsite de lumina vieţii, şi care, apropiindu-se cu atenţie de Sfânta Cruce a Mântuitorului, au primit lumina ce le-a permis să vadă bunătatea fără margini a lui Dumnezeu şi nesfârşita valoare a sufletului omenesc.

 

Deşi numele Longin astăzi nu mai este folosit, ne putem gândi că înţelesul lui este în legătură cu cuvântul longe = departe, de departe, din depărtare. Ar putea denumi o persoană care a străbătut un drum lung, a venit de la mare depărtare. Ţinând seamă că între întuneric şi lumină, între ură şi iubire, între adevăr şi minciună este o distanţă incomensurabilă, istoria lui Longin ne arată că Isus răstignit pe cruce este în putere să anuleze această depărtare. Pe bună dreptate, Sfinţii Părinţi au văzut în lemnul Crucii pomul cunoaşterii binelui şi al răului, din care, de data aceasta, suntem insistent îndemnaţi să mâncăm.