en-USro-RO

| Login
26 octombrie 2020

Viaţa pământească a lui Iulian şi a Vasilicăi se împarte în trei perioade clar deosebite. Prima perioadă este aceea a formării lor umane şi creştine şi a hotărârii luate de Iulian şi împărtăşită de Vasilica: hotărârea de a trăi o viaţă feciorelnică în căsătoria pe care au încheiat-o, pentru a răspunde dorinţei părinţilor lor. În a doua perioadă, după moartea părinţilor, cei doi soţi s-au separat şi fiecare au întemeiat câte o mănăstire, el pentru bărbaţi, ea pentru femei. În aceste mănăstiri, trăirea vieţii spirituale nu excludea, ci, dimpotrivă, se manifesta şi printr-o intensă activitate de ajutorare a celor lipsiţi şi a bolnavilor.

A treia perioadă a vieţii lor cuprinde mărturia preţioasă pe care au dat-o prin vărsarea sângelui pentru Cristos, nu numai Iulian, dar şi un mare grup de creştini, animat de el. Faptul ne este prezentat de către Martirologium Romanum, într-un stil care îi atribuie o însemnătate deosebită: „La Antiohia (istoricii ne spun că, în realitate, este vorba despre localitatea Antinoe), sub împăraţii Diocleţian şi Maximilian, s-a petrecut naşterea la cele veşnice a sfinţilor Iulian Martirul şi Vasilica, fecioară, soţia aceluiaşi Iulian.

Aceasta, păstrându-şi fecioria asemenea ca şi soţul său, şi-a sfârşit viaţa în pace. Iulian a trebuit să vadă cu ochii lui cum au fost arşi de vii un grup de preoţi şi de slujitori ai Bisericii, care se refugiaseră în casa lor pentru a se adăposti de cruzimea persecuţiei. Apoi, el însuşi, din porunca Guvernatorului Marcian, a fost torturat în diferite moduri şi condamnat să i se taie capul. Împreună cu el, au suferit moarte de martir şi Anastasie, readus la viaţă şi botezat de către acelaşi Iulian, copilul Celsius, împreună cu mama sa, Marcionila, şapte fraţi şi foarte mulţi alţii.

Prenumele Iulian este strâns legat de Iulius, nume purtat de doi mari împăraţi romani, Iulius Cezar şi Iulius Augustus, şi, pentru acest motiv, foarte răspândit. Iulius provine de la un termen arhaic roman, Iovilios, care însemna „aparţinând lui Iovis”, tatăl zeilor. Numele de Iulian a fost purtat şi de un împărat roman ce a meritat calificarea de „Apostatul” – deoarece şi-a renegat botezul -, dar şi de mulţi sfinţi martiri şi mărturisitori, printre care cel amintit astăzi, cărora numele le-a amintit „că prin Botez sunt din familia lui Dumnezeu”.