en-USro-RO

| Login
25 septembrie 2020

SFINTUL  IUDA

apostol

(sec. I)


“Domnul nostru, Isus Cristos, a stabilit conducători, maeştri ai lumii şi împărţitori ai misterelor sale divine. În plus, a voit ca ei să strălucească asemenea luminătorilor şi să lumineze nu numai în ţara iudeilor, dar şi în toate celelalte
Y Apostolii săi au fost coloanele şi fundamentul adevărului. Cristos afirmă că le-a dat lor aceeaşi misiune pe care el a primit-o de la Tatăl”[1].

Aceasta era convingerea primilor creştini şi ei îşi construiau propria viaţă pe credinţa transmisă lor de apostoli, adică de cei care şi-au împărţit viaţa cu Cristos, de la botezul său până la pătimirea şi învierea sa.

Iuda şi Simon, pe care Biserica îi venerează într-o singură sărbătoare, fac parte din colegiul apostolilor. În afara chemării pe care Isus le-a adresat-o pentru a-l urma, nu mai avem despre ei aproape nici o informaţie.

Iuda
are şi el un supranume: Tadeul, care înseamnă mărinimos.

În Noul Testament găsim o scrisoare a unui oarecare Iuda, fratele lui Iacob, dar studioşii nu consideră că ar trebui atribuită acestui apostol. Poate că autorul este un învăţător iudeo-creştin ce rezumă în această scrisoare de doar 25 de versete “o foarte bogată mărturie de credinţă, viaţă, rugăciune şi speranţă a comunităţii iudeo-creştine la sfârşitul secolului I”[2].

O informaţie sigură, în schimb, este întrebarea pe care i-a adresat-o Învăţătorului după ultima cină: “I-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: *Doamne, cum se face că trebuie să te arăţi nouă şi nu lumii?+ I-a răspuns Isus: *Dacă cineva mă iubeşte şi împlineşte cuvântul meu, şi Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el şi vom locui împreună cu dânsul+“ (In 14,24).

După o tradiţie culeasă de istoricul Nichifor Calist, apostolul Iuda a evanghelizat Palestina, Siria şi Mesopotamia şi a murit martir la Edesa. Biserica siriană, în schimb, îl aminteşte ca martir la Arad, aproape de Beirut.[1] PG 74, 707.

[2] O. Knoch, Scrisoarea sfântului apostol Iuda, Morcelliana, Brescia 1996. Cit. în Jesus, nr. 12 (1996), pag. 128.