en-USro-RO

| Login
Friday, April 23, 2021
Sfinti  »  Noiembrie   Search

Noiembrie

Noiembrie
Sf. Margareta a Scoţiei *
Sf. Margareta a Scoţiei *
16 Noiembrie
Margareta a organizat curtea cu măiestria unei sârguincioase castelane şi l-a însoţit pe soţul ei cu sfaturi înţelepte. Admiratoare a mănăstirii de la Cluny, a construit o mănăstire şi a adus aici o comunitate de călugări. Voind apoi să introducă în regat reforma gregoriană, a promovat diferite sinoade, luând parte ea însăşi la acestea.
Sf. Leopold
Sf. Leopold
15 Noiembrie
Membru al familiei de Bamberg, care în secolul XI-lea stăpânea ţinutul Austriei, Leopold ajunge marcgraf în anul 1095 şi trece deschis de partea împăratului german Henric al V-lea. A avut o contribuţie foarte însemnată la realizarea Concordatului de la Worms (1122), prin care papa Calist al II-lea şi împăratul Henric al V-lea au pus capăt luptei pentru învestitură.
Sf. Albert cel Mare, ep. înv. *
Sf. Albert cel Mare, ep. înv. *
15 Noiembrie
Albert, numit “cel mare” când era încă în viaţă, a meritat pe deplin acest titlu, deoarece a fost mare nu numai în ştiinţele umane, ci şi în ştiinţa creştină, cultivând toată viaţa o profundă unire cu Dumnezeu şi o mare iubire faţă de oameni.
Sf. Veneranda
Sf. Veneranda
14 Noiembrie
*
Sf. Stanislau Kostka, călug.
Sf. Stanislau Kostka, călug.
13 Noiembrie
Stanislau a fost copilul mai mic al familiei Kostka, familie de nobili polonezi din ţinutul Rostkov. S-a născut în anul 1590 şi a primit o creştere îngrijită din partea mamei, care i-a transmis o devoţiune adâncă faţă de Preacurata Fecioară Maria.
Cristian
Cristian
12 Noiembrie

Sfântul Cristian a făcut parte dintr-o misiune de călugări camaldulezi, chemaţi de regele Boleslau să participe la activitatea de încreştinare a Poloniei.

 Sf. Iosafat, ep. m. **
Sf. Iosafat, ep. m. **
12 Noiembrie

Iosafat s-a născut la Wolodymyr, în Volynia, în Ucraina, într-o familie nobilă scăpătată, de tradiţie ortodoxă. La izvorul baptismal, părinţii l-au numit Ioan. L-au educat în ortodoxie şi s-au gândit să facă din el un comerciant de succes. Pentru aceasta, l-au trimis la Vilnius, unde exista posibilitatea de a învăţa arta comerţului.

Sf. Martin din Tours, ep. **
Sf. Martin din Tours, ep. **
11 Noiembrie

Martin avea în inima sa un sentiment aparte privind soarta oamenilor săraci şi, pe lângă pasiunea pentru viaţa monastică, el a alimentat-o şi pe aceea pentru evanghelizarea săracilor. Experienţa sa de călugăr păstor a fost preluată apoi şi de alţii, începând cu sfântul Patriciu, şi a adus multe roade în Biserică.

Sf. Tiberiu
10 Noiembrie

*

Sf. Leon cel Mare, pp. înv. **
Sf. Leon cel Mare, pp. înv. **
10 Noiembrie

Principiul său era: “Chiar şi atunci când trebuie să corijezi, întotdeauna să fie salvată iubirea”.


SFINŢIREA BAZILICII DIN LATERAN
SFINŢIREA BAZILICII DIN LATERAN
09 Noiembrie

Sărbătoarea de astăzi, sfinţirea Bazilicii „Preasfântului Mântuitor” sau a Sfântului Ioan din Lateran, nu contrazice mărturia Sfântului Iustin sau cuvântul lui Cristos. Respectând porunca şi datoria de a face rugăciune întotdeauna şi pretutindeni, încă din timpul Apostolilor, creştinii au ales anumite locuri în care să se întâlnească pentru a se ruga împreună, pentru a proclama şi asculta cuvântul lui Dumnezeu.

Fer. Elisabeta a Sfintei Treimi
Fer. Elisabeta a Sfintei Treimi
08 Noiembrie

Oratorul înfocat şi mândru spunea deci: „Am îndepărtat de credinţă conştiinţele umane. Când un mizerabil, sfârşit de oboseala zilei, îşi apleca genunchii noi l-am ridicat: i-am spus că dincolo de nori nu existau decât himere. Împreună, printr-un gest magnific, am stins pe cer luminile pe care nimeni nu va fi capabil să le reaprindă”.În aceeaşi clipă Dumnezeu aprindea în ceruri steaua Elisabetei a Treimii.

Sf. Carina, m.
Sf. Carina, m.
07 Noiembrie

Despre sfârşitul sfintei Carina, unele scrieri mai noi afirmă că, refuzând să-l renege pe Cristos, a fost legată de un stâlp, biciuită şi mutilată în chip îngrozitor, până când sufletul ei de soţie şi mamă creştină a trecut în împărăţia împăratului Cristos.

Sf. Leonard, pustnic
Sf. Leonard, pustnic
06 Noiembrie

Sfântul Leonard de Noblat; este numele unui renumit pustnic, care, în prima jumătate a veacului al VI-lea, şi-a ales locul de retragere în pădurea din acest ţinut, unde a zidit şi o biserică închinată Maicii Domnului de sub Arbori; el a denumit locul său de muncă şi rugăciune Nobliacum sau Noblat.

SFÂNTUL ZAHARIA
SFÂNTUL ZAHARIA
05 Noiembrie

Despre viaţa lor nu cunoaştem decât amănuntele pe care ni le dă Sfântul Luca în istorisirea naşterii Înainte-Mergătorului lui Isus Cristos şi a vizitei pe care Fecioara Maria a făcut-o la verişoara ei. Totuşi, puţinele cuvinte ale evanghelistului ne arată temelia sfinţeniei lor: spiritul de rugăciune, încrederea totală în Dumnezeu şi îndeplinirea cu sinceritate a prescrierilor legii divine.

Sf. Elisabeta
Sf. Elisabeta
05 Noiembrie

Despre viaţa lor nu cunoaştem decât amănuntele pe care ni le dă Sfântul Luca în istorisirea naşterii Înainte-Mergătorului lui Isus Cristos şi a vizitei pe care Fecioara Maria a făcut-o la verişoara ei. Totuşi, puţinele cuvinte ale evanghelistului ne arată temelia sfinţeniei lor: spiritul de rugăciune, încrederea totală în Dumnezeu şi îndeplinirea cu sinceritate a prescrierilor legii divine.

Sf. Carol Borromeu, ep.
Sf. Carol Borromeu, ep.
04 Noiembrie

Carol, la vârsta de 12 ani, este ales abate – onorific – al Mănăstirii „Sf. Graţian”, aflată pe domeniile familiei părinteşti. Cu multă durere, a observat cum chiar călugării îl ironizau pe tatăl său, care, duminică de duminică, participa la Sfânta Liturghie în mijlocul sătenilor din Arona şi primea cu evlavie Sfânta Împărtăşanie.

Sf. Martin de Porres, călug.
Sf. Martin de Porres, călug.
03 Noiembrie

Sfântul Martin de Porres s-a născut în oraşul Lima (Peru), la 9 decembrie 1579, ca fiu al unui cavaler spaniol şi al unei negrese din Panama, de origine africană. Deoarece nou-născutul avea pielea de culoare neagră, tatăl nu a voit să-l recunoască şi, pentru acest motiv, a fost trecut în registrul botezaţilor drept „fiu al unui tată necunoscut”.

POMENIREA TUTUROR CREDINCIOŞILOR RĂPOSAŢI
POMENIREA TUTUROR CREDINCIOŞILOR RĂPOSAŢI
02 Noiembrie

În ziua de 1 noiembrie, sărbătoarea Tuturor Sfinţilor, credincioşii contemplă în lumina credinţei bucuriile şi splendorile lăcaşului fericit al sufletelor ajunse la sfinţenie, „Biserica triumfătoare”, dar nu pierd din vedere faptul că o altă mulţime de fraţi şi surori în Cristos, după ce au trecut prin viaţa pământească, aşteaptă cu dor în pragul acestui lăcaş şi nu pot intra, deoarece se simt încă nevrednici, din cauza urmelor ce le mai poartă din călătoria prin locurile pline de noroiul păcatului; ele formează acea parte a Bisericii ce se numeşte „Biserica pătimitoare”.

TOŢI SFINŢII
TOŢI SFINŢII
01 Noiembrie

Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor îşi are originea în practica Bisericii din Antiohia, care chiar în primele veacuri îi sărbătorea cu un fast deosebit pe toţi martirii creştinătăţii, ştiuţi şi neştiuţi, în prima duminică după solemnitatea Coborârii Duhului Sfânt, considerând că tăria, curajul şi statornicia martirilor sunt prin excelenţă opera Duhului Sfânt, promis şi dăruit Bisericii Sale de către Cristos Mântuitorul.

Page 2 of 2First   Previous   1  [2]  Next   Last