en-USro-RO

| Login
Friday, April 23, 2021
Sfinti  »  Aprilie   Search

Aprilie

Aprilie
Sf. Iosif Cottolengo, pr.
Sf. Iosif Cottolengo, pr.
30 Aprilie

Un tânăr canonic al Bisericii „Trupul Domnului” cunoştea toate ascunzişurile din Torino al anului 1820. Deseori era văzut cu o servietă mare de piele, plină cu ce aduna, intrând pe o străduţă sau alta şi întorcându-se cu servieta goală, urmat de cete de copii care nu mai conteneau cu „Mulţumim, unchiule!”.

Sf. Pius al V-lea, pp.
Sf. Pius al V-lea, pp.
30 Aprilie

Înţelegător cu cei umili, părintesc cu lumea simplă, dar sever cu cei care compromiteau unitatea Bisericii, nu a ezitat să o excomunice pe regina Angliei, Elisabeta I, şi să decreteze destituirea ei, fiind pe deplin conştient de consecinţele tragice pe care avea să le aibă acest gest pentru catolicii englezi. Pius al V-lea a murit la 1 mai 1572, la 68 de ani.

Sf. Ecaterina din Siena, fc. înv., patroană a Europei
Sf. Ecaterina din Siena, fc. înv., patroană a Europei
29 Aprilie

Sfânta Ecaterina de Siena, prin carisma ei, auîncercat să aducă pace în suflete şi să reconstruiască unitatea Bisericii, dând o contribuţie importantă, în unele aspecte bine determinate, la civilizaţia europeană.

Sf. Zita, fc.
Sf. Zita, fc.
28 Aprilie

Oraşul Lucea din Toscana-Italia şi-a ales-o ca patroană şi protectoare pe Sfânta Zita, care, timp de aproape 50 de ani, a îndeplinit munca de servitoare într-una dintre familiile înstărite ale oraşului. Numai la 30 de ani după moartea Zitei, Dante Alighieri o aminteşte în a sa Divina Commedia, atunci când, vorbind despre un magistrat din Lucea, îl arată ca fiind „mai în vârstă decât Sfânta Zita”.

Sf. Ludovic M. Grignion de Montfort, pr.
Sf. Ludovic M. Grignion de Montfort, pr.
28 Aprilie

Pentru Ludovic, săracul nu era un simplu om lipsit, de care se poate scăpa printr-o mică pomană, ci era sacramentul unei speciale prezenţe a lui Cristos între oameni. Dumnezeu i-a arătat cu claritate acest lucru încă din copilărie şi el nu l-a putut uita niciodată.

Sf. Petru Chanel, pr. m.
Sf. Petru Chanel, pr. m.
28 Aprilie

“Era obişnuit să nu refuze niciodată locuitorii din Futuna, nici măcar pe cei care îl persecutau, scuzându-i întotdeauna şi nerespingându-i niciodată, chiar dacă erau inculţi şi supărători. Era plin de bunătate faţă de toţi, fără deosebire şi în orice situaţie, fără a respinge pe cineva”.

Sf. Marcelin, pp. m.
Sf. Marcelin, pp. m.
26 Aprilie

Marcelin a fost la cârma corăbiei lui Petru tocmai în focul marii prigoane începute de Diocleţian în anul 303, când împăratul poruncise, sub ameninţarea cu moartea, să fie predate toate cărţile sfinte ale creştinilor, spre a fi arse. În veacul al V-lea, s-a afirmat că însuşi papa Marcelin, îngrozit de pedepsele crunte ce se aplicau celor care erau aflaţi că ascundeau aceste cărţi, ar fi devenit „trădător al sfintelor cărţi”. Sfântul Augustin răspunde că nu poate fi considerat „trădător” un episcop care şi-a dat sângele şi viaţa pentru Cristos.

Sf. Anaclet pp. m.
Sf. Anaclet pp. m.
26 Aprilie

Sfântul Anaclet se ştie că a fost unul dintre succesorii imediaţi ai Sfântului Apostol Petru şi a condus Biserica de la anul 79 la anul 90.

Sf. Marcu, ev.
Sf. Marcu, ev.
25 Aprilie

Marcu, ca şi ceilalţi evanghelişti, a intenţionat să ne transmită predica apostolică pentru a ne impulsiona pe calea urmării lui Cristos. Nu era interesul său să ne transmită o simplă doctrină, aşa cum făceau filozofii; vorbind despre Isus, voia să ne ajute să pornim pe un drum de credinţă, pentru a ne întâlni personal cu el în comunitatea eclezială.
Marcu a fost aproape în toate evenimentele dureroase ale pătimirii, ale învierii glorioase şi a Rusaliilor, şi a făcut apoi parte din comunitatea creştină împreună cu mama şi cu Barnaba, ruda sa.

Sf. Fidel din Sigmaringen, pr. m.
Sf. Fidel din Sigmaringen, pr. m.
24 Aprilie

"Sfântul Fidel revărsa plinătatea carităţii sale în întărirea şi ajutorarea aproapelui, îmbrăţişa cu inimă paternă pe toţi cei suferinzi, susţinea numeroşi săraci cu pomenile adunate din toate părţile. Alina singurătatea orfanilor şi a văduvelor, procurându-le ajutorul de la cei puternici şi de la principi. Îi ajuta fără să obosească pe prizonieri, cu toate mângâierile spirituale şi trupeşti de care era capabil, vizita cu multă preocupare pe bolnavi, îi încuraja, îi împăca cu Dumnezeu, îi întărea pentru a înfrunta ultima bătălie. Acest bărbat, Fidel, în nume şi în fapt, a excelat în apărarea neîncetată a credinţei...“.

Sf. Adalbert, ep. m.
Sf. Adalbert, ep. m.
23 Aprilie

S-a născut în jurul anului 956, dintr-un principe boem al nobilei familii Slavnik şi dintr-o mamă germană, Adilburga, rudă a regelui Henric I. A primit numele de Vojciech, care înseamnă ajutor al armatei, şi era destinat vieţii militare, dar încă de mic, o boală l-a adus în pragul morţii, şi atunci părinţii au făcut vot să-l dăruiască lui Dumnezeu pentru a-l putea salva.
Pe unde a trecut, Adalbert a semănat mănăstiri şi călugării săi au ştiut să ducă mai departe cu succes opera sa evanghelizatoare.

Sf. Gheorghe, m.
Sf. Gheorghe, m.
23 Aprilie

Sfântul Gheorghe este un martir al secolului al III-lea sau al IV-lea, cu siguranţă, însă, înainte de edictul lui Constantin. Ştim că a existat datorită unei foarte vechi biserici ridicate în cinstea sa la Lidda-Diospolis, în Palestina. Dincolo de faptul existenţei sale, nu avem certitudini despre acest sfânt şi, de aceea, trebuie să ne mulţumim cu ceea ce ne povesteşte passio, nesigur din punct de vedere istoric, scrisă B se spune B de un aghiotant al său pe nume Pasicrate.

Sf. Leonida m.
Sf. Leonida m.
22 Aprilie
Leonida, a fost văzut îngenunchind lângă leagănul copilului său Origene şi sărutându-i pieptul. Întrebat de ce face acest lucru, a răspuns: „Sărut chivotul unde locuieşte Sf. Treime”. O astfel de credinţă l-a învrednicit şi de coroana muceniciei.          
Sf. Caius pp.
Sf. Caius pp.
22 Aprilie
Sfântului Caius i se atribuie organizarea fazelor ce trebuie urmate până la primirea sfinţirii de episcop. A stat pe tronul Sfântului Petru între anii 283-296 şi, prin urmare, a murit înainte de începerea prigoanei lui Diocleţian, în 303: deci, foarte probabil, nu a fost martirizat. 
Sf. Soter pp.
Sf. Soter pp.
22 Aprilie
Sfântul Soter ştim că a fost papă de la 166 la 175 şi de la el a rămas o scrisoare trimisă credincioşilor din Corint, pentru a-i încuraja în încercările prin care treceau. 
Sf. Anselm, ep. înv.
Sf. Anselm, ep. înv.
21 Aprilie

Astăzi i se recunoaşte lui Anselm meritul de a fi afirmat cu claritate, în toate scrierile sale, că cel care vrea să facă teologie nu poate să se încreadă numai în inteligenţa sa, ci trebuie să aibă o vie experienţă a credinţei trăite.

Sf. Teotim, ep. de Tomis
Sf. Teotim, ep. de Tomis
20 Aprilie
Sf. Emma, văduvă
Sf. Emma, văduvă
19 Aprilie

Adevărata mireasă a lui Cristos l-a slujit pe mirele ei ceresc prin rugăciune şi facere de bine, meritându-şi dragostea şi preţuirea, nu doar a unui soţ, ci a milioane de creştini care de mai mult de nouă secole o cinstesc cu un cult public. Trupul său, lipsit de mâna dreaptă de care am amintit, se odihneşte în Catedrala din Bremen.

Sf. Elefterie, m.
Sf. Elefterie, m.
18 Aprilie
Sf. Amedeo, m
18 Aprilie
Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last