en-USro-RO

| Login
25 octombrie 2020
Sf. Martin de Porres, călug.
Sf. Martin de Porres, călug.
03 Noiembrie

Sfântul Martin de Porres s-a născut în oraşul Lima (Peru), la 9 decembrie 1579, ca fiu al unui cavaler spaniol şi al unei negrese din Panama, de origine africană. Deoarece nou-născutul avea pielea de culoare neagră, tatăl nu a voit să-l recunoască şi, pentru acest motiv, a fost trecut în registrul botezaţilor drept „fiu al unui tată necunoscut”.

POMENIREA TUTUROR CREDINCIOŞILOR RĂPOSAŢI
POMENIREA TUTUROR CREDINCIOŞILOR RĂPOSAŢI
02 Noiembrie

În ziua de 1 noiembrie, sărbătoarea Tuturor Sfinţilor, credincioşii contemplă în lumina credinţei bucuriile şi splendorile lăcaşului fericit al sufletelor ajunse la sfinţenie, „Biserica triumfătoare”, dar nu pierd din vedere faptul că o altă mulţime de fraţi şi surori în Cristos, după ce au trecut prin viaţa pământească, aşteaptă cu dor în pragul acestui lăcaş şi nu pot intra, deoarece se simt încă nevrednici, din cauza urmelor ce le mai poartă din călătoria prin locurile pline de noroiul păcatului; ele formează acea parte a Bisericii ce se numeşte „Biserica pătimitoare”.

TOŢI SFINŢII
TOŢI SFINŢII
01 Noiembrie

Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor îşi are originea în practica Bisericii din Antiohia, care chiar în primele veacuri îi sărbătorea cu un fast deosebit pe toţi martirii creştinătăţii, ştiuţi şi neştiuţi, în prima duminică după solemnitatea Coborârii Duhului Sfânt, considerând că tăria, curajul şi statornicia martirilor sunt prin excelenţă opera Duhului Sfânt, promis şi dăruit Bisericii Sale de către Cristos Mântuitorul.

Sf. Urban, m.
31 Octombrie

*

Sf. Alfons Rodriguez, călug.
Sf. Alfons Rodriguez, călug.
30 Octombrie

Sfântul Alfons de Rodriguez a fost călugăr iezuit. Timp de treizeci de ani, a îndeplinit funcţia de portar la Colegiul Monte Sion din însorita insulă a Mediteranei, Palma de Mallorca, unde şi-a meritat dragostea şi preţuirea din partea elevilor şi a locuitorilor oraşului prin înţelepciunea, bunătatea şi răbdarea lui îngerească

Sf. Narcis, patriarh de Ierusalim
Sf. Narcis, patriarh de Ierusalim
29 Octombrie

Sfântul Narcis este al treizecilea episcop al Ierusalimului, chemat să păstorească această venerabilă Biserică în anul 195, pe când avea vârsta de aproape o sută de ani.

SF. IUDA, ap.
SF. IUDA, ap.
28 Octombrie

Sf. Iuda are şi el un supranume: Tadeul, care înseamnă mărinimos. După o tradiţie culeasă de istoricul Nichifor Calist, apostolul Iuda a evanghelizat Palestina, Siria şi Mesopotamia şi a murit martir la Edesa.

SF. SIMON, ap.
SF. SIMON, ap.
28 Octombrie

Simon este supranumit Canaaneul sau Zelotul, doi termeni care au aceeaşi semnificaţie, adică om plin de zel. Unii se gândesc că un atare titlu i-a fost atribuit datorită ataşamentului său faţă de legea şi de tradiţiile iudaice.

Sf. Sabina, m.
Sf. Sabina, m.
27 Octombrie

În această zi un grup de trei martiri: Sfânta Sabina, Sfânta Cristela şi Sfântul Vincenţiu, care au fost torturaţi şi executaţi în oraşul spaniol Ávila, pe vremea lui Diocleţian.

Sf. Dumitru, m.
Sf. Dumitru, m.
26 Octombrie

Sărbătoarea Sfântului mucenic Dumitru este una dintre cele mai îndrăgite de către credincioşii din întreg Răsăritul creştin, iar numele Dumitru este purtat, în diferite variante, de către foarte mulţi bărbaţi.

Ss. Crisant şi Daria, soţi m.
Ss. Crisant şi Daria, soţi m.
25 Octombrie

Istorisirea martiriului Sfântului Crisant şi al soţiei sale, Daria, le-a dat scriitorilor bisericeşti prilejul de a expune pe larg frământările sufleteşti şi încercările prin care aveau de trecut cetăţenii romani din înalta societate în drumul spre Cristos.

Fer. Alois Guanella
Fer. Alois Guanella
24 Octombrie

*

Sf. Anton M. Claret, ep. *
Sf. Anton M. Claret, ep. *
24 Octombrie

Anton Maria Claret a trăit într-o epocă de mari transformări sociale şi politice, când Europa se zbătea între rezistenţele conservatoare şi tendinţele progresiste şi liberale care au pornit la drum o dată cu Revoluţia Franceză.

Sf. Sorin, ep.
Sf. Sorin, ep.
23 Octombrie

*

Sf. Ioan de Capistran, pr.
Sf. Ioan de Capistran, pr.
23 Octombrie

Istoria a recunoscând în sfântul Ioan de Capistran apostolul Europei care, fără un om cu un temperament ca al său, probabil ar fi cunoscut timpuri destul de triste.

Sf. Maria Salome
Sf. Maria Salome
22 Octombrie

Maria Salome a fost soţia pescarului galilean Zebedeu și mama apostolilor Ioan şi Iacob. Se presupune că Maria Salome a depus o grijă şi o activitate remarcabile în viaţa micii comunităţi apostolice în timpul lui Isus.

Sf. Celina, călug.
Sf. Celina, călug.
21 Octombrie

Sfânta Celina este una dintre ucenicele şi prietenele Sfintei Genoveva, patroana venerată a oraşului Paris.

Sf. Ursula şi îns., m.
Sf. Ursula şi îns., m.
21 Octombrie

rRpândirea cultului Sfintei Ursula este alegerea ei ca patroană a institutului întemeiat în 1530 de către Sfânta Angela Merici (vezi 27 ianuarie), pentru formarea culturală şi religioasă a tinerelor din păturile sărace, aşa-numitele „călugăriţe ursuline”.

Sf. Bertilla, călug.
Sf. Bertilla, călug.
20 Octombrie

Papa Ioan al XXIII-lea a ridicat-o la cinstea sfintelor altare pe o infirmieră decedată la vârsta de treizeci şi patru de ani, după ce, timp de şaptesprezece ani, a îngrijit cu dragoste nenumăraţi bolnavi, îndeosebi în timpul Primului Război Mondial, şi după ce ea însăşi a suportat două operaţii grele

Sf. Irina din Portugalia, fc. m.
Sf. Irina din Portugalia, fc. m.
20 Octombrie

Amintirea tinerei fecioare din secolul al VII-lea, care, prin viaţa ei curată şi prin moartea tragică ce i-a adus sfârşitul, a făcut ca numele de Irina să fie între cele mai răspândite nume atât în Portugalia, cât şi în Spania.

Pagina 12 din 26First   Precedentul   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  Urmatorul   Ultimul