en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021
Sf. Iulia Billart, călug.
Sf. Iulia Billart, călug.
08 Aprilie
Sf. Ioan Baptist de La Salle, pr. *
Sf. Ioan Baptist de La Salle, pr. *
07 Aprilie

Spiritualitatea lui La Salle este aceea tipică şcolilor franceze ale timpului său, adică aceea a umanismului devot, care datora atâta sfântului Francisc de Sales. Ea ajuta la introducerea unei autentice vieţi evanghelice în cotidian şi lua în serios considerarea darurilor şi calităţilor umane ca daruri ale lui Dumnezeu, de utilizat pentru binele umanităţii. El a reţinut aceasta ca fiind ceva foarte adaptat pentru fiii săi.

Sf. Marcelin din Cartagina, m.
06 Aprilie

Pentru creştini, numele Marcu aminteşte de unul dintre cei patru evanghelişti, ucenic credincios al sfinţilor apostoli Petru şi Paul. Amintirea acestui nume era o invitaţie la cunoaşterea şi urmarea cu credinţă a învăţăturii Sfântului Apostol Petru, pe care Marcu a exprimat-o în Evanghelia care-i poartă numele. Tribunul Marcelin din Cartagina a răspuns cu statornicie la această chemare.

Sf. Vincenţiu Ferrer, pr. *
Sf. Vincenţiu Ferrer, pr. *
05 Aprilie

Circumstanţele istorice au făcut din acest predicator neobosit al evangheliei o figură emblematică. El, deosebit de fidel Bisericii, s-a aflat, fără să vrea, de partea unui antipapă. Când şi-a dat seama de eroare, nu a pierdut timpul şi a folosit toate mijloacele care-i erau la dispoziţie pentru ca în Biserică să înceteze scandalul lipsei de unitate. Cu ascendentul său moral, a dat o contribuţie, nu lipsită de importanţă, în a reface între oamenii Bisericii dezbinările provocate de discordiile lor, evitând să se perpetueze o schismă, şi cu carisma sa de predicator popular, a salvat de erezie creştinătatea Europei Occidentale.

Sf. Isidor, ep. înv. *
Sf. Isidor, ep. înv. *
04 Aprilie

Isidor nu a fost numai un transmiţător al credinţei părinţilor, dar şi un zelos apărător al autenticităţii sale. A întărit Biserica prin exemplu şi prin cuvânt, cel scris şi cel vorbit, fără să se încreadă în el însuşi, dar lăsându-se călăuzit întotdeauna de acţiunea Duhului Sfânt, convins că, “dacă doctrina nu e susţinută de har, nu ajunge la inimă, chiar dacă intră în ureche. Face zgomot afară, dar nu foloseşte la nimic. Numai atunci cuvântul lui Dumnezeu coboară din ureche în adâncul inimii, când intervine harul, operând în intimitate şi conducând la convertire”. Numai în acest caz, înţelegerea nu poate fi separată de convertire, deoarece, “după ce am cunoscut, trebuie să simţim datoria de a pune în practică lucrurile bune pe care le-am învăţat”. La 25 aprilie 1722, Grigore al XIII-lea l-a proclamat învăţător al Bisericii Universale.

Sf. Benignus, m.
03 Aprilie
Sf. Evagriu, m.
03 Aprilie
*
Sf. Francisc de Paola, pustnic *
Sf. Francisc de Paola, pustnic *
02 Aprilie

El cunoştea foarte bine inima omului: dificultăţile deseori se nasc din neînţelegeri şi pun în pericol convieţuirea paşnică chiar între persoane total dăruite lui Dumnezeu. Numai caritatea poate să menţină vie fraternitatea, dar ea însăşi cere iertare.

Sf. Hugo, ep.
Sf. Hugo, ep.
01 Aprilie

Se cunosc cel puţin 16 sfinţi sau fericiţi ce au purtat numele Hugo; între ei, mai însemnaţi prin activitatea şi influenţa pe care au exercitat-o în viaţa Bisericii sunt doi: Sfântul Hugo, abate (stareţ) la renumita mănăstire benedictină din Cluny (Franţa) – şi Sfântul Hugo, episcop de Grenoble (Franţa), reformator şi exemplu de trăire creştină.

Sf. Beniamin, diacon m.
Sf. Beniamin, diacon m.
31 Martie
Acest nume atât de vechi ne aminteşte că, în faţa lui Dumnezeu, suntem cu toţi beniamini: „Cine va deveni ca un copil, acela va ajunge în împărăţia Tatălui”.  
Sf. Ioan Climac (Scărarul), abate
Sf. Ioan Climac (Scărarul), abate
30 Martie
Ioan este numele de botez, iar Climac - un supranume ce i s-a dat pentru un tratat foarte renumit despre viaţa ascetică, tratat numit „Scara Paradisului”; şi astfel Ioan a fost supranumit Climac sau Scărarul. 
Sf. Eustasie, abate
29 Martie
*
Sf. Sixt al III-lea, pp.
Sf. Sixt al III-lea, pp.
28 Martie
Cinci sunt papii ce au purtat acest nume; dintre aceştia, primii trei sunt onoraţi cu numele de „Sfânt”, iar Sixt al IV-lea este acela care a ordonat construirea celebrei „Capele Sixtine” din Vatican. 
Sf. Ioan din Egipt
27 Martie
*
Sf. Emanuel, m.
Sf. Emanuel, m.
26 Martie
Între creştinii care au fost martirizaţi pe timpul lui Diocleţian (284-305) se află şi martirul Emanuel. Numele acesta este o transformare a numelui biblic dat lui Mesia: Immanuel Dumnezeu este cu noi
Sf. Dismas
Sf. Dismas
25 Martie
Sfântul evanghelist Luca, istorisind suferinţele şi moartea pe Cruce a lui Isus între doi tâlhari, notează cum unul dintre ei, privind durerea şi bunătatea răstignitului dintre ei,   s-a rugat lui Isus: „Doamne, aminteşte-ţi de mine când vei fi în împărăţia ta”. 
† BUNA-VESTIRE
† BUNA-VESTIRE
25 Martie
Datorită harului de a fi fost zămislită fără de păcatul strămoşesc, precum şi faptului de a-şi fi consacrat lui Dumnezeu fecioria ei, Maria a dovedit, în lumina credinţei, o înţelegere şi o supunere excepţional de aleasă şi de delicată”. (E. Schillebeeckx) 
Sf. Romulus
24 Martie
*
Sf. Ecaterina a Suediei, călug.
Sf. Ecaterina a Suediei, călug.
24 Martie
*
Sf. Pelagia
Sf. Pelagia
23 Martie
*
Pagina 3 din 26First   Precedentul   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Urmatorul   Ultimul