en-USro-RO

Register | Login
Sunday, November 19, 2017

Calendarul zilei

Duminică, 19 noiembrie 2017

Sfintii zilei
Sf. Abdia, profet
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 33-a de peste an
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefaţă duminicală
verde, I
Lectionar
Prov 31,10-13.19-20.30-31: Daţi-i după rodul mâinilor sale!
Ps 127:  Fericit este omul care se teme de Domnul!
1Tes 5,1-6: Ziua Domnului să nu vă surprindă ca un hoţ.
Mt 25,14-30 (Mt 25,14-15.19-21): Peste puţin ai fost credincios: intră în bucuria stăpânului tău!
 

Sfânta Maică Biserică socoteşte de datoria ei să celebreze printr-o comemorare sacră, în anumite zile din cursul anului, opera mântuitoare a Mirelui său divin. În fiecare săptămână, în ziua pe care a numit-o duminică, ea sărbătoreşte Învierea Domnului, pe care, o dată pe an, o celebrează împreună cu fericita lui pătimire, prin marea solemnitate a Paştelui.

Pe lângă aceasta, ea desfăşoară în ciclul anual, întregul mister al lui Cristos, de la întrupare şi naştere până la Înălţare, la ziua Rusaliilor şi până la aşteptarea fericitei speranţe şi a venirii Domnului.

Celebrând astfel misterele răscumpărării, ea deschide credincioşilor comorile virtuţilor şi meritelor Domnului său, actualizându-le într-un fel în tot decursul timpului, pentru ca astfel credincioşii să vină în contact cu ele şi să se umple de harul mântuirii.

(Conciliul al II-lea din Vatican, Constituţia despre liturgie Sacrosanctum Concilium 102).

Duminică, 19 noiembrie  2017
Porunci

    Un negustor necinstit şi ipocrit se consideră dator să-i spună într-o zi lui Mark Twain:
   – Înainte de moartea mea mă gândesc să fac un pelerinaj în Ţara sfântă; vreau să urc pe Muntele Sinai şi să citesc cu glas tare Cele Zece Porunci.
    – Aţi putea să faceţi un lucru şi mai bun – îi replică Mark Twain. Să rămâneţi în casa dumneavoastră din Boston şi să le împliniţi.

    Nu mă îndoiesc de faptul că este emoţionant să citeşti Cele Zece Porunci pe vârful Muntelui Sinai. Iar dacă se citesc în ebraică, limba originală, este şi mai emoţionant. Însă acest lucru nu mântuieşte.
    Ceea ce ne mântuieşte este a le medita şi a le împlini. Isus ne-a spus-o destul de clar, răspunzându-i acelui tânăr care îl întrebase: „Învăţătorule bun, ce trebuie să fac ca să dobândesc viaţa veşnică?”: „De ce mă numeşti bun? Unul singur este bun. Dacă vrei să intri în viaţa veşnică, păzeşte poruncile” (Mt 19,16-17).
    Aceasta este ruta şi nu este aglomeraţie deloc. Nici către Sinai.

Text preluat din volumul: 
De vorbă cu Isus. Rugăciune cu… câteva picături zilnice de umor